Gmina Nowa Karczma Inwestycje

Gmina Nowa Karczma. Rozpoczęto rozbudowę szkoły w Grabowie Kościerskim. Planowali na dwa lata. Zrealizują w rok

Wykonawca wszedł już na teren budowy. Jej zamknięcie z powodu obostrzeń covidowych dało sposobność przyśpieszenia robót. Jest szansa, że prace budowlane zakończą się jeszcze w tym roku.

Rozbudowa szkoły w Grabowie Kościerskim została ujęta w inwestycjach gminy, jako zadanie dwuletnie. Jej koszt po przetargu to 4,9 mln złotych. W roku ubiegłym gmina Nowa Karczma pozyskała na nią dofinansowanie w wysokości 2 mln z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. To pozwoliło przystąpić do przetargu na wyłonienie wykonawcy. Wygrała go lokalna firma „Janusz” z Zielonej Wsi. W związku z tym, że prace budowlane miały przebiegać na terenie szkoły w sąsiedztwie uczniów, musiały się one toczyć przy zachowaniu zwiększonej uwagi na bezpieczeństwo.

Pusta szkoła sprzyja przyśpieszeniu prac

Rozpoczęcie robót zbiegło się z zamknięciem szkoły dla nauki stacjonarnej. Pomogło to szybciej przygotować budynek przeznaczony do rozbiórki. Został on opróżniony z wyposażenia i sprzętu, który przyda się jeszcze placówce. Po wejściu wykonawcy teren budowy został ogrodzony i rozpoczęły się prace związane z rozbiórką. W pierwszej kolejności został usunięty rakotwórczy eternit, którym budynek był pokryty.

Ambitny plan

 – Chcemy wykorzystać to, że w tej chwili nie ma w szkole uczniów. W związku jak ustaliliśmy z wykonawcą, może to dać duże przyśpieszenie w inwestycji. Mam nadzieję, że wydarzenia związane z pandemią, czy jakiekolwiek inne niespodzianki nas nie spotkają i że uda się to zadanie zrealizować jeszcze w tym roku – komentuje sytuację wójt Andrzej Pollak

Włodarz gminy zakłada, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to na rok 2022 zostaną odbiory, wyposażenie obiektu i wprowadzenie się. Według niego uwzględniając koszta mebli i innego sprzętu, inwestycja powinna się zamknąć w kwocie nieco ponad 5 mln złotych. Do tematu będziemy wracać.

Red.  

Komentarze