Gmina Przodkowo Szkolnictwo Wokół nas

Gmina Przodkowo. Gmina docenia zdolnych i pracowitych uczniów i studentów

Najlepszym dowodem, że samorząd gminy wywiązuję się z tego jest funkcjonowanie gminnego programu stypendialnego. Potrzebę wsparcia zdolnej młodzieży dobrze rozumie też wójt Andrzej Wyrzykowski – były nauczyciel i dyrektor szkoły.

Tradycyjną formą nagradzania młodych mieszkańców gminy za ich osiągnięcia naukowe są stypendia przyznawane przez wójta Andrzeja Wyrzykowskiego. Co roku ma miejsce gala, na której laureaci tej nagrody odbierają swoje laury. W tym roku ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią Covid-19 Wójt Gminy Przodkowo nie mógł w sposób tradycyjny złożyć gratulacji najbardziej uzdolnionym uczniom uczącym się w szkołach na terenie Gminy Przodkowo oraz studentom zamieszkałym na terenie Gminy. To nie przeszkadza jednak, aby na ich konta przelewane były odpowiednie kwoty. Na ten cel gmina zabezpieczyła w budżecie ponad 42 tys. zł.

Mają najwyższą średnią naukową

W tegorocznej edycji programu stypendialnego nagrodzonych zostało 31 stypendystów, którzy nie tylko osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ale również mieli osiągnięci w konkursach przedmiotowych, czy za publikacje naukowe. Stypendyści szkół podstawowych to Emilia Gruba, Rozalia Petk, Patrycja Maciuszonek, Krystian Slas, Adrianna Szeliga, Oskar Hinc, Alicja Leszczyńska, Anna Bolin, Patrycja Klawikowska, Kornelia Damska, Magdalena Grotha, Dominika Nagel, Martyna Reglińska, Kinga Sobotka, Róża Robakowska, Maksymilian Drawc, Klaudia Szlas, Wiktor Łasak, Weronika Belka, Mateusz Szyłejko, Kinga Krefft.

Stypendia otrzymały również dwie uczennice szkół ponadpodstawowych: Aleksandra Klawikowska oraz Ewelina Kurowska.

Wójt przyznał też stypendia dla ośmiu studentów mieszkańców gminy Przodkowo. Są to Ewa Wilkowska, Karolina Klawikowska, Barbara Browarczyk, Robert Wenta, Łukasz Wicki Monika Olesiejuk, Karolina Najgeburska, Magdalena Pasewicz-Rybacka.

Laury na zakończenie roku

Te działania dobrze ilustruje również uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Przodkowie. 25 czerwca, choć już w warunkach covidowskich, ale zdążono jeszcze nagrodzić uczniów. Nagrody finansowe i dyplomy za osiągnięcia w konkursach na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim wręczono trzynastu uczniom ze szkoły przodkowskiej i czwórce z SP w Pomieczynie. Ponadto dwójka uczniów została nagrodzona za osiągnięcia sportowe.

– Ten rok szkolny zakończył się nietypowo. Od marca był mocno ograniczony, jeżeli chodzi o wydarzenia i konkursy. Do tego czasu jednak sporo się działo. Trzeba uczniom podziękować i wynagrodzić ich trud. Chcemy im dać motywację do dalszego działania i jakąś osobistą satysfakcję – mówił wójt A. Wyrzykowski

Nad/opr. D.Tryzna

Komentarze