Gmina Somonino Inwestycje

Somonino. Wyłoniono wykonawcę IV etapu ul. Kasztelańskiej. Dromos zaczął, Dromos dokończy….

W przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi gminnej nr 1680216 wzięło udział aż 13 firm. Wszystkie przebił ofertą kartuski Dromos. Wycenił wykonanie inwestycji na nieco ponad 2 mln zł. 

Budowa ulicy Kasztelańskiej to inwestycja, która rodziła się w wielkich bólach dla władzy i budżetu gminy. Jeżeli porównamy pod względem finansowania jej pierwszy i ostatni etap są dokładnym przeciwieństwem. Pierwszy wykonywany był tylko i wyłącznie ze środków własnych gminy. Czwarty – ostatni z pieniędzy pozyskanych.

Wójt z fartem

O dużym szczęściu może mówić wójt Marian Kowalewski. Nie dosyć, że projekt inwestycji załapał się na oszczędności poprzetargowe z FDS i 16 października podpisano umowę na dofinansowanie go kwotą 2 mln zł, to dziesięć dni później okazało się, że te pieniądze wystarczą na realizację inwestycji.  A pierwotnie był wyceniony na 3,4 mln zł.

Kiedy otwarto przetarg okazało się, że wzięło w nim udział aż 13 firm. Wszystkie zaoferowane kwoty były poniżej pierwotnej. Wybrano ofertę Dromosu, który zaproponował 2 mln zł.

Dromos zaczął…

Ten wykonawca dobrze zna inwestycję, bo wykonywał jej pierwsze trzy etapy, tj. budowę ul. Ceramicznej i od skrzyżowania z nią do Goręczyna, ulicę Kasztelańską. Pod koniec 2018 i na początku 2019 roku firma pokazała, że potrafi zrozumieć potrzeby inwestora. Stąd można przypuszczać, że chodziło również o zaufanie, jakie gmina ma do tego sprawdzonego wykonawcy.

Dromos dokończy

27 października wójt gminy Somonino Marian Kowalewski i Henryk Pietras Prezes zarządu firmy Dromos podpisali stosowną umowę. Dotyczy ona wykonania IV etapu ul. Kasztelańskiej od skrzyżowania z ul. Ceramiczną do wiaduktu na Osiedlu Bernardyno. Inwestycja obejmie budowę drogi wraz z chodnikiem z kostki betonowej, zjazdami i infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo pieszym. Wykonane zostaną prace związane z odwodnieniem drogi. Uzyskać ma ona oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Ponadto wykonawca zadania ma zlikwidować kolizję z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia. Inwestycja ma zostać zakończona w roku 2021. Do tematu będziemy powracać.

D.Tryzna

Komentarze