Gmina Przodkowo Samorząd Wokół nas

Gmina Przodkowo. Z wczorajszej sesji. Utrzymano dynamikę inwestycji

Radni gminy Przodkowo na sesji z dnia 14 grudnia przyjęli budżet na rok 2021. Zakłada on dochody w kwocie  61,2 mln zł,  deficyt na poziomie 2.5mln.zł, i na  inwestycje 9,3mln.zł

Plan finansów gminy na następny rok przedstawił wójt Andrzej Wyrzykowski i skarbnik gminy. Został on dobrze przyjęty przez radnych którzy uchwałą go zaakceptowali.

Przewiduje on  pozyskanie dochodów w wysokości ponad 61,2 mln zł. Stanowić je mają subwencje na kwotę 16 mln zł,  dotacje celowe w wysokości 20mln i dochody własne zaplanowane na kwotę 22,5 mln zł, czyli 37% budżetu. Ten ostatni wskaźnik jest bardzo, ważny bo pokazuje progres, co dobrze rzutuje na przyszłość gminnego budżetu

Wydatki większe o ponad 2,5mln   

Po stronie wydatków w uchwale budżetowej zapisano ponad 63,7 mln zł. Prawie 85,41% tej kwoty – 54,4 mln zł stanowić będą wydatki bieżące. Najwięcej bo ponad 20,6 mln zł stanowi pomoc socjalna i programy społeczne. Co prawda 19,34 mln zł a tej kwoty to dotacje celowe, ale gmina też dokłada tu swoje 1,3mln. Łącznie pochłania to 38% budżetu. Niewiele mniej gmina wyda na oświatę. To kwota ponad 17,73mln co stanowi 33% budżetu. Administracja publiczna będzie kosztować gminę  5,5 mln zł.

Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść prawie  2,5 mln zł.  Gmina chce go pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki NFOŚiGW.

9,3mln na inwestycje   

Jedna z nich ma być kompleksowa modernizacja istniejącego ujęcia wody w Tokarach. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: modernizację 2 istniejących ujęć podziemnych, wykonanie dodatkowego 3 odwiertu, wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemności 150m3. Ponadto przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku ujęcia (ocieplenie ścian, zewnętrznych i stropu, wymiana stolarki zewnętrznej na energooszczędną, modernizacja oświetlenia, instalacji elektrycznej i grzewczej).

Kolejną inwestycją  będzie budowę sali sportowej wraz z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie, do której będą uczęszczali również uczniowie z pobliskiej Szkoły Podstawowej w Szarłacie. Przedmiotem projektu jest sala sportowa o powierzchni 417,16 m2 z wydzielonym miejscem dla 50 widzów.

Inwestycje obejmą również modernizacje dróg, ulic, chodników i przebudowę  dróg gminnych w Hopach, Pomieczynie, Przodkowie, Rąbie, Pomieczyńskiej Hucie, Warzenku, Czeczewie. Ponadto władze gminy chcą udzielić wsparcia finansowego powiatowi kartuskiemu przy realizacji inwestycji, jaką jest budowa hospicjum stacjonarnego.

Zadłużenie gminy na koniec  br.rok ma wynieść ponad 28,3 ml zł. W uchwale budżetowej na rok następny szacuje się,że na jego koniec będzie wynosić nieco ponad 29mln.zł.

Redakcja

Andrzej Wyrzykowski wójt gminy Przodkowo

Przyszłoroczny budżet jest zaprojektowany na miarę naszych możliwości. Oparty jest na prognozie finansowej Ministerstwa Finansów. Plan finansowany na następny rok jest dość ostrożny. Realizuje nasze najbardziej rozsądne plany i zamierzenia. Mam tu na myśli kontynuację zadania, jakim jest budowa sal gimnastycznych przy naszych szkołach, wodociągów, kanalizacji no i przede wszystkim dróg.

Dzisiaj mogę się już pochwalić, że otrzymaliśmy znaczne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na salę, ujęcie wody i duży pakiet drogowy. Na dzień dzisiejszy należałoby doliczyć jeszcze 14 mln zł, więc po stronie dochodów będzie to ponad 75 mln zł. Ale tych środków nie ma uwzględnionych w uchwale budżetowej, więc będzie się ona zmieniać na plus.

Jako chyba jedyni nie podnosiliśmy podatków ani o grosz. De facto rolnicy mają obniżony podatek rolny. My jesteśmy jednak ostrożni  z  szacunkami, bo nie wiemy jak sytuacja będzie generalnie wyglądała. Stąd apeluję żeby wszyscy rzetelnie wywiązywali się z opłat za śmieci, za wodę, za ścieki. No bo dużo środków pozyskujemy, ale własne też musimy mieć, aby zabezpieczyć  wkład własny w inwestycje. A skoro tych zapanowaliśmy sporo, więc istotne jest, aby środki, które trafiają do budżetu z opłat lokalnych rzeczywiście były pozyskiwane.

Komentarze