Gmina Somonino Inwestycje Samorząd Wokół nas

Gmina Somonino. Drogę w Ramlejach czeka przebudowa

6 lutego wójt gminy Somonino podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ramlejach”, czyli z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „DROMOS”.

Przedsięwzięcie obejmuje głównie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 321 m wraz z poboczami. Modernizacja zakłada zamianę obecnej nawierzchni tłuczniowo-brukowej na nowoczesną nawierzchnię asfaltową, co zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków użytkowania drogi. Ponadto utwardzenie poboczy znacznie poprawi komfort użytkowania drogi i poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Przedmiotowa droga połączy miejscowość Ramleje z Ręboszewem, stanowiąc tym samym szybsze i skrócone połączenie z Kartuzami. Przebudowany zostanie ostatni odcinek do Ręboszewa, który nie ma nawierzchni asfaltowej. Obecnie transport na tym odcinku jest utrudniony ze względu na stan nawierzchni

Całkowita wartość prac budowlanych szacowana jest na 272 tys. zł, zaś planowany termin zakończenia projektu przewidziany jest na III kwartał 2024 roku. Warto dodać, że inwestycję współfinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Nad/opr.red

Komentarze