Gmina Stara Kiszewa

Gmina Stara Kiszewa. Efekty programu pomocy żywnościowej

Przez ostatni rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie prowadził program pomocy żywnościowej, w ramach którego udzielano wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa. Teraz przyszedł czas na jego podsumowanie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował program pomocy żywnościowej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Program realizowany był w okresie od grudnia 2020 roku do października 2021 roku.

Efekty działania

Przez okres trwania programu pomoc żywnościowa trafiła do 765 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy . Łącznie wydano prawie 39 ton żywności, co przekłada się na przeszło 3,6 tys. paczek. W pakunkach, które bezpłatnie otrzymały osoby potrzebujące, znajdowały się m.in. artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne czy mięso. Dodatkowo w ramach programu przeprowadzono osiem warsztatów edukacyjnych. Były to m.in. zajęcia z edukacji finansowej, warsztaty kulinarne i zajęcia żywieniowo-dietetyczne.

UG/opr.red

Komentarze