Gmina Sulęczyno Samorząd

Gmina Sulęczyno. Sesja absolutoryjna

„Tyle ile mogliśmy „wycisnęliśmy” z budżetu dla dobra naszej społeczności”

Sesja  z ubiegłego piątku pokazała że radni mają zaufanie do wójta Bernarda Gruczy. W zdecydowanej większości dobrze ocenili wykonanie budżetu za rok ubiegły a przewodniczący rady podkreślił że to gremium dołoży wszelkich starań aby współpraca w samorządzie układała się dalej dobrze.

Samorząd gminy Sulęczyno zakończył rok 2018 w z dochodami w wysokości 35 mln 281 tys. zł, czyli plan został zrealizowany w 98,7%. Natomiast wydatki wyniosły znacznie mniej niż zaplanowano –niecałe 41 mln zł, co stanowi 84% planu. Duża kwotę stanowiły tutaj wydatki inwestycyjne, bo aż 4 mln 265 tys. zł. Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku sięgnęło 10,7 mln zł, a więc 30,75% wykonanych dochodów.

– Dochody w 2015 r. wynosiły 24 mln zł, w 2016 – 28 mln zł, w 2017 – 38,5 mln zł. Natomiast w roku ubiegłym 34,8 mln zł. Ten duży wzrost z 2017 wynika z napływa środków m.in. z tytułu szkód po nawałnicowych. Widzimy jednak wyraźnie, że dochody naszej gminy stale zwiększają się, to cieszy i jest ogromnym sukcesem – mówił wójt Bernard Grucza.

Raport o stanie gminy

Następnie wójt Bernard Grucza przedstawił raport o stanie gminy. W dyskusji po nim swoją obecność zaznaczył tylko radny Piotr Szuta. Zapytał wójta dlaczego gmina nie wykorzystała propozycji Nadleśnictwa Lipusz dotyczącej naprawy dróg zniszczonych likwidacją szkód sierpniowej nawałnicy. Odpowiedź wójta była precyzyjna. Przedstawił te propozycje. Okazało się że nie były one „skrojone” dobrze dla potrzeb gminy.

Głosowanie nad wotum zaufania dla wójta pokazało że dwunastu radnych udzieliło go włodarzowi . Tylko trójka wstrzymała się od głosu byli to Grzegorz Bielicki, Grażyna Las i Robert Dera.

Sprawozdanie finansowe

W dyskusji w tym punkcie procedowania szczególnie aktywny był były radny  Kazimierz Gawin. Jego pytania dotyczyły sprzedaży mieszkań komunalnych i na co zostały przeznaczone środki z tej operacji. Pytał również wójta o to co dalej z OZE i z gazem dla Sulęczyna.

Radny  Dariusz Kulas był natomiast zainteresowany postępem prac przy kąpielisku gminnym nad J. Węgorzyno, natomiast radny Łukasz Treder dziękował wójtowi za wsparcie festynu w Żakowie. Poważniejszych  dyskusji w tym punkcie nie było stąd włodarz jeszcze raz przypomniał o wykonanych inwestycjach i o sprawach bieżących.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO jak również sprawozdania Komisji Rewizyjnej radni głosowali za przyjęciem sprawozdania. Przyjęli je dwunastoma głosami przy trzech wstrzymujących się.

 „Dopóki starczy sił, nie ustaniemy w boju”

W końcu procedowania  wójt Bernard Grucza uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu tą samą ilością głosów jak w poprzednich głosowaniach. Przewodniczący Rady Gminy, Kazimierz Gliniecki w imieniu radnych złożył mu gratulacje i wręczył symboliczne kwiaty.

– Gratuluję tak wysokiego wyniku z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jest to również ocena pracy radnych. Zrealizowane zostało tyle inwestycji, na ile było nas stać – możemy cieszyć się nowymi odcinkami dróg i chodników. Dołożymy wszelkich starań, żeby współpraca na linii wójt – rada dalej układała się tak dobrze – mówił K. Gliniecki.

Za te słowa dłużny nie pozostał wójt Bernard Grucza. Zwrócił uwagę również na to, że słowa podziękowania należą się także skarbnikowi, całej księgowości i wszystkim pracownikom urzędu.

– Bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium. Tyle ile mogliśmy „wycisnęliśmy” dla dobra naszej społeczności. Chcę zapewnić, że dopóki starczy sił, nie ustaniemy w boju. Wspólnie możemy wiele jeszcze zrobić dla mieszkańców. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju podpowiedzi – mówił wójt Bernard Grucza.

S.SZ

Komentarze