Gmina Żukowo Szkolnictwo

Gmina Żukowo. Remonty w placówkach szkolnych. Każda ze szkół przechodzi modernizację

Wakacyjna przerwa w zajęciach sprzyja prowadzeniu robót budowlanych i remontów w placówkach oświatowych gminy Żukowo. Niektóre związane są tylko z odświeżeniem a inne są znacznie bardziej zaawansowane.

– Tradycyjnie, jak co roku, w okresie letnim niemal w każdej szkole prowadzone są prace remontowe i wykończeniowe. Poza największymi zmianami jakie obserwujemy w Baninie, gdzie tamtejsza szkoła przechodzi rozbudowę, prowadzonych jest szereg prac, takich jak malowanie sal czy wymiana podłóg – informują władze gminy Żukowo.

Remonty i odświeżanie

Wśród realizowanych robot można wskazać m.in. nakładanie struktury tynku w holu głównym szkoły w Przyjaźni. Prowadzona jest wymiana oświetlenia jarzeniowego na ledowe w salach, bibliotece szkolnej i korytarzu szkoły w Pępowie, a także modernizacja monitoringu w tej placówce. Wymieniane są uszkodzone płyty sufitowe i malowane są sale lekcyjne w szkole w Baninie. Montowane są rolety okienne w czterech salach lekcyjnych w nowym budynku szkoły w Borkowie oraz rozszerzany jest monitoring wizyjny w tej placówce. W dwóch salach lekcyjnych w szkole w Glinczu wymieniane są podłogi. Sale w szkole w Niestępowie poddano malowaniu. W dwóch budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie prowadzony jest remont pokrycia dachowego i orynnowania. Ponadto prowadzona jest wymiana lamp nad galerią w hali widowiskowo-sportowej. Natomiast na Orliku modernizowane jest oświetlenie nocne. Dodatkowo przy SP nr 2 w Żukowie prowadzona jest wymiana programatora. Co więcej, budowany jest plac zabaw przy szkole w Miszewie poprzez wyrównanie terenu i doposażenie o nowe urządzenia.

Nad/opr.red

Przy SP nr 2 w Żukowie prowadzona jest wymiana programatora.

Komentarze