Gmina Somonino OSP Samorząd Wokół nas

Goręczyno. Jubileusz 90-lecia miejscowej OSP. Mieszkańcy i strażacy w jednej drużynie

Miniona sobota w Goręczynie gmina Somonino była świętem niemal dla wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dla strażackiej braci. Miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej świętowała 90-lecie istnienia. Ta szczególna okazja była siłą sprawczą do uhonorowania jednostki przez przedstawicieli rządu, samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego.

Święto 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie rozpoczęło się uformowanym przemarszem do kościoła w Goręczynie, gdzie uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz parafii. Na mszę przybyli strażacy z okolicznych jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi. We mszy uczestniczył m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich i senator Stanisław Lamczyk. Ponadto przybyli: prezes PLO Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przedstawiciele władz gminy i niektórzy radni SWP, powiatu, komendant wojewódzki PSP, komendanci innych jednostek, duchowni oraz liczna rzesza mieszkańców. Po uroczystej mszy odbył się paradny przemarsz pod strażnicę, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Tam prezes jednostki Andrzej Ustowski przybliżył zebranym historię straży pożarnej w Goręczynie. Następnie sam wystąpił w roli głównej odbierając państwowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczył wojewoda pomorski D. Drelich.

Uhonorowano druhów którzy polegli na służbie

Podczas uroczystości zaproszeni goście pogratulowali goręczyńskim strażakom jubileuszu i złożyli życzenia pomyślności w zaszczytnej służbie na rzecz społeczeństwa. Wojewoda nawiązał do tragicznego wypadku z przedednia, kiedy to dwójka druhów z Żukowa straciła życie, spiesząc z pomocą do wypadku drogowego. Podkreślił jak odpowiedzialna i ryzykowna jest to służba. Jubileusz był świętem dla całej wsi. Goręczyno może być pozytywnym przykładem owocnego współdziałania strażaków i społeczności. Niemal pół wsi należy tam do OSP a druga połowa im kibicuje. Goręczyńscy strażacy nie zajmują się tylko wypadkami i pożarami, ale aktywnie włączają się w życie społeczne. Biorą udział w edukacji pożarniczej dzieci i młodzieży, piszą programy, zdobywają granty oraz integrują się z mieszkańcami wsi i gminy, będąc liderami zaangażowania społecznego.

BM

Dh Andrzej Ustowski, prezes OSP Goręczyno

To była udana uroczystość. Cieszymy się, że wszystko super wyszło. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Mam tu na myśli delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek ze sztandarami, parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przybyli ci, którzy od wielu lat nas wpierają – tak jak Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Andrzej Regliński z Artstalu, czy Marek Neubauer i Mirosław Socha. To samo mogę powiedzieć o nadleśnictwach z Kartuz i Kolbud. My ze wszystkimi utrzymujemy dobre kontakty.

Prezydent odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi

 • Andrzeja Ustowskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznakę Świętego Floriana Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej  

 • Błażejowi Plichta

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał
Srebrną Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” –

 • Bolesławowi Grzędzickiemu,
 • Maciejowi Roszkowskiemu,

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” –

 • Tomaszowi Wydrowskiemu,

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” –

 • Bartłomiejowi Kassner,
 • Szymonowi Lahuta.

„Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał
Odznakę „STRAŻAK WZOROWY”
:

 • Kacprowi Gorlikowskiemu
 • Damianowi Makowskiemu
 • Kacprowi Wydrowskiemu

Komentarze