Gmina Nowa Karczma OSP Samorząd Wokół nas

Grabowo Kościerskie. Druhowie podsumowali ubiegły rok. „W roku 2023 pobiliście rekord Polski w rozwoju”

W ostatnią sobotę w starej strażnicy spotkali się strażacy-ochotnicy z miejscowej jednostki. MW multimedialnej prezentacji pokazano zaangażowanie druhów w 2023 roku i wszystkie wydarzenia związane z jednostką. Na pewno był to dla niej bardzo bogaty rok, co podkreślali zarówno przedstawiciele samorządu, jak i funkcyjni władz pożarniczych.

Wśród nich byli: dha Alicja Żurawska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Kościerzynie i dh Tomasz Klinkosz, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego. Władze gminy reprezentował wójt Andrzej Pollak. Gośćmi strażaków byli Piotr Karczewski, Społeczny Doradca Prezydenta RP i jego małżonka Katarzyna Karczewska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kościerskiego.

Od nowej remizy i sztandaru po auto

Rok ubiegły był wyjątkowy w historii jednostki, ponieważ przyniósł druhom „wielkie bogactwo”. W sierpniu otrzymali oni nową remizę, a jednostka sztandar, uhonorowany Złotym Znakiem Związku. We wrześniu otrzymali sporo nowego sprzętu hydraulicznego. W październiku na stan jednostki wszedł lekki wóz ratownictwa.

Do tych dwóch ostatnich prezentów mocno przyłożył się dh Marcin Mielewczyk, za co otrzymał wiele słów podziękowania od zarządu jednostki, władz samorządowych i powiatowego OSP.

Rok ubiegły przyniósł również mocną rozbudowę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która obecnie liczy 20 członków. Ich opiekun – dh Saturnin Mański robi wiele, aby młodzi adepci pożarnictwa rozwijali swoje umiejętności i zdolności. Przykładem jest choćby Cezary Mielewczyk, który jest laureatem ubiegłorocznego konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Chluby jednostce dostarczyła również jej drużyna sportowa, która w dniu spotkania brała udział w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Strażaków OSP, ale tym razem nie znalazła się na podium.

W ubiegłym roku druhowie wyjeżdżali do 25 akcji, z czego tylko 3 to były pożary.

Mistrzowie w lobbingu

OSP Grabowo liczy 98 członków, w tym 69 to zwyczajni. Jednostka ma 3 druhów honorowych i 6 wspierających, ale tak naprawdę przyjaciół ma wielu. Mówiła o tym wójt A. Żurawska, gratulując jednostce tak szybkiego rozwoju. Podzieliła się pomysłem, aby w budżecie powiatu w następnej kadencji przeznaczyć 500 tys. zł na dofinansowanie OSP. Byłoby to średnio co roku po 100 tys. zł. Podziękowała wszystkim, którzy reprezentują powiat kościerski w różnych konkursach, czy to sportowych, czy to tematycznych.

Wójt A. Pollak zaczął od podziękowań za służbę, za osiągnięcia sportowe, za rozwój młodzieżówki, za inicjatywę na różnych polach.

– W roku ubiegłym pobiliście rekord Polski w rozwoju. Jesteście mistrzami w lobbingu. Potraficie jak nikt zjednywać sobie ludzi, a Wasza zapobiegliwość jest godna podziwu. Wspomnę tylko o szafkach na Nomexy, które czekały pięć lat w stodole zanim się znalazły w nowej remizie – mówił m.in. gospodarz terenu.

Zaznaczył, że teraz dla jednostki przychodzi czas inwestowania w kapitał ludzki. Jej zarząd to rozumie, stąd w planach na rok bieżący aż 30 druhów trafi na różnego rodzaju szkolenia.

Wszyscy goście chwalili znaczący udział funkcyjnych w rozwoju jednostki i dobrą organizację pracy. Osiągnięć jednostki w rozwoju, ale również w codziennym zaangażowaniu na rzecz społeczności lokalnej gratulował P. Karczewski.

D. Tryzna

Komentarze