Dodatek Samorządowy - podsumowanie VIII kadencji Gmina Somonino

Intensywny rozwój Gminy Somonino

Strategia Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020 – 2029 zakłada wszechstronny rozwój naszej małej ojczyzny w wielu aspektach. Misją gminy jest tworzenie godnych warunków do życia mieszkańców, wspieranie zrównoważonego rozwoju gminy na wielu płaszczyznach, tj. między innymi w sferze infrastrukturalnej, edukacyjnej, kultury czy ochrony środowiska. Te cele ja wraz z radą gminy nieustannie realizujemy.

Marian Kowalewski, wójt gminy Somonino

Moją kadencję należy podsumować krótko. Dochody gminy z 63,2 mln w 2019 roku wzrosły do 95,4 mln w 2024 roku. W sumie przez niecałe 5 lat zrealizowano inwestycje za prawie 40 mln, a na 2024 rok zaplanowano już rekordowy 100 mln budżet, w którym inwestycje opiewają na 36 mln (w tym 13 mln na drogi). Ważne są dla mnie zarówno te mniejsze inwestycje, jak budowa dróg transportu rolnego w Somoninie, Kaplicy, Ramlejach, Borczu i zaplanowane w Połęczynie oraz Rybakach, jak i wielomilionowe inwestycje w tym budowa przedszkola w Goręczynie (ponad 15 mln). Inwestycji w infrastrukturę drogową jest dużo, bo mamy ponad 123 km dróg gminnych, myślę ze dobrze zobrazuje to kwota ponad 31,5 mln złotych wydanych na drogi w czasie mojej kadencji. To wszystko nie byłoby możliwe bez efektywnego pozyskiwanych środków zewnętrznych. Zawsze planując rozwój Gminy Somonino myślę o wszystkich miejscowościach by podnosić standard życia Naszych mieszkańców w każdym jej zakątku.  Kadencja w kolejnych 5 latach powinna w dalszym ciągu skupiać się głównie na inwestycje w infrastrukturę drogową. Dziękuję radnym, sołtysom oraz wszystkim współpracownikom za bardzo dobrą współpracę dzięki, której możemy tak sprawnie działać dla naszej gminy.

Infrastruktura drogowa

Budowa węzła integracyjnego w Somoninie – remont dworca PKP w Somoninie
Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Hopowie
Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno – Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno – Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce – Ramleje
Budowa drogi gminnej nr 168021G w Somoninie (ul. Kasztelańska – IV Etap)
Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino – Wyczechowo
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 168020G w
Somoninie – os. Bernardyno

W trosce o środowisko

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybakach, Rątach, Goręczynie i Borczu
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rybakach

Edukacja i wychowanie

Zakup laptopów dla dzieci w programach Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +, Granty PPGR oraz Laptop dla czwartoklasisty
Remont kuchni oraz stołówki w Szkole Podstawowej w Egiertowie
Budowa przedszkola gminnego w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Somoninie na salę widowiskową dla 200 osób

Integracja i rekreacja

Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie – siłownia zewnętrzna i plac zabaw
Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą
Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce – Kolano
Rozbudowa budynku OSP w Somoninie
Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę
Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo
Budowa dwóch świetlic wiejskich dla sołectw Sławki i Rąty oraz w Wyczechowie

Komentarze