Gmina Karsin Wokół nas

Karsin. Spotkanie z przedstawicielami zakładu Sylva

W Karsinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Sylva, mające na celu rozwiązanie problemów związanych z odprowadzaniem wód opadowych oraz kontrolą pyłu i hałasu z terenu zakładu. Inicjatywa spotkania wyszła od starosty Alicji Żurawskiej oraz wójta, Romana Brunke.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, w tym starosta Alicja Żurawska, wójt Roman Brunke, przewodniczący RG Bogdan Pepliński, sekretarz Tomasz Urbański, sołtys Wiela Barbara Synak, dzielnicowy asp. szt. Daniel Mientki oraz ks. Jan Flisikowski. Z drugiej strony, dyrekcję firmy Sylva reprezentowali Frederick de Schaeck, Piotr Taube i Roman Gowin.

Podczas spotkania wójt przedstawił oficjalne stanowisko gminy i starostwa w kwestii odprowadzania nadmiaru wód deszczowych z terenu zakładu. Zgodnie z przepisami i planem zagospodarowania terenu, gmina oczekuje, że firma zajmie się zagospodarowaniem tych wód na własnym terenie, sugerując budowę zbiornika retencyjnego.

Mają dwa tygodnie na działanie

Przedstawiciele zakładu Sylva zaprosili przedstawicieli urzędu oraz członków rady sołeckiej z Wiela na spotkanie na terenie zakładu, w celu zaprezentowania wprowadzonych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji pyłów i hałasu. 

Na zakończenie zebrania ustalono, że firma Sylva ma w ciągu 14 dni przedstawić konkretne propozycje rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych. Ponadto, zakład ma dostarczyć szczegółowy raport dotyczący działań, jakie zostały już podjęte, oraz tych, które są planowane, w kontekście poprawy jakości powietrza i ograniczenia hałasu. Przedstawiciele firmy zobowiązali się także do określenia terminu wizyty właścicieli zakładu w Wielu, gdzie odbędą się rozmowy i spotkanie z mieszkańcami w celu wypracowania kompleksowych rozwiązań.

Nad/opr.red

Komentarze