Gmina Karsin OSP Wokół nas

Karsin. Świętowali druhowie z OSP. Uroczysty przemarsz ulicami wsi i pełne odznaczeń spotkanie w DK

W tegorocznej uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka wzięła udział szeroka reprezentacja gminnych jednostek OSP. Wyróżniał ją świąteczny, paradny przemarsz po miejscowości, który pokazał jej mieszkańcom potencjał gminnego OSP. Z okazji święta aż trzynastu druhów otrzymało medale i odznaczenia.

Świętowanie rozpoczęło się od zbiórki i przemarszu do kościoła Matki Bożej Różańcowej w Karsinie. Tu odprawiona została msza w intencji strażaków żyjących i tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Celebrowali ją ks. kanonik Michał Stępnik, ks. proboszcz Jan Flisikowski i ks. proboszcz Franciszek Stosik. Po mszy druhowie i zaproszeni goście przeszli w uroczystym przemarszu ul. Długą do ul. Ogrodowej i stamtąd do strażnicy. Kolumnę poprowadzili dh Krzysztof Datta, komendant gminnego OSP i strażacka orkiestra dęta z Osowa. Razem z pojazdami strażackimi ciągnęła się ona na ponad sto metrów.

W świątecznej atmosferze w DK

Dalsza część świętowania odbyła się w sali Domu Kultury. Tu obok druhów zasiedli ich przyjaciele i sponsorzy: senator Stanisław Lamczyk, nadleśniczy Michał Jaworski, właściciel Półwyspu Lipa Andrzej Knitter. Wojewódzkie władze OSP reprezentował dh Jerzy Zieliński, wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a Komendę Powiatową PSP mł. bryg. Dariusz Radomski a później dojechał również st. bryg Tomasz Klinkosz. Obecni byli również samorządowcy z przewodniczącym rady Bogdanem Peplińskim.

Z okazji strażackiego święta uhonorowano medalami dziewięciu druhów. Odznaczenia związkowe otrzymało sześć osób, a odznakę czterech młodych druhów.

Podziękowania dla druhów i tym, którzy wsparli OSP

Do druhów trafiło też wiele słów podziękowania za bezinteresowną służbę. Życzenia z okazji strażackiego święta przekazał jako pierwszy senator S. Lamczyk. Wystąpienie wójta Romana Brunke, tutaj jako prezesa Zarządu Gminnego, było o wiele dłuższe. Zaczął on od podziękowań druhom za całoroczną pracę społeczną na rzecz gminnych jednostek. Podziękował również komendantowi powiatowemu PSP, a przez niego komendantowi wojewódzkiemu i wojewodzie za pomoc i otrzymane wsparcie finansowe na budowę nowej remizy. Poinformował zebranych jakie to będzie miało znaczenie dla obrony przeciwpożarowej gminy. Zakończył swoje wystąpienie życzeniami dla wszystkich druhów i członków ich rodzin.

Dobrze zorganizowane MDP

Razem z druhami w świątecznym przemarszu brali udział również członkowie MDP. Jak usłyszeliśmy, jednym z jego celów było zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP. Można powiedzieć, że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy jednostkach gminnych wyróżniają się liczebnością i zaangażowaniem. Najlepszym dowodem jest sukces jaki odnieśli ich członkowie reprezentujący gminę na powiatowym etapie konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 18 kwietnia w Kościerzynie. W grupie pierwszej, czyli uczniów klas I-IV najlepszy okazał się Mateusz Pokrzywiński. Natomiast wśród uczniów klas V-VIII ponownie pierwsze miejsce zajęła Antonina Datta ze szkoły w Karsinie. Co ważne, również wśród uczniów szkół ponadpodstawowych najlepsza okazała się Martyna Zabrocka. Oni będą reprezentować powiat kościerski na wojewódzkim etapie, którego eliminacje będą miały miejsce w tym tygodniu 13 maja.

Życzymy im sukcesu.

D. Tryzna

Dh Roman Brunke wójt i prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP

Ten rok będzie na pewno wyjątkowy dla naszej OSP. Planujemy oddać do użytku budowaną obecnie remizę w Karsinie. To będzie nowoczesny obiekt o kubaturze ponad 600m2, który bardzo mocno poprawi warunki pracy i możliwości jednostki. Zakończenie tej inwestycji będzie miało wpływ nie tylko na funkcjonowanie OSP Karsin, ale też dla całej gminnej OSP. 

W tej nowej remizie będziemy oczekiwać na przekazanie samochodu z drabiną, która jest bardzo naszym jednostkom potrzebna z racji odległości od Kościerzyny. Mamy na swoim terenie zakłady drzewne, jak np. Sylva, Drewar, Maximus, które mają budynki o dużej wysokości. Bardzo dużo jest też zdarzeń z powodu pożarów sadzy w kominie a dostęp do niego czasami jest tak utrudniony, że bez drabiny ani rusz. Dlatego ona bardzo dobrze sprawdzi się i poprawi nasze bezpieczeństwo.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

-dha Elżbieta Datta – OSP Karsin

-dh Andrzej Knitter – OSP Karsin

-dh Andrzej Miloch – OSP Wiele

-dh Jerzy Czapiewski – OSP Zamość

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

– dh Sebastian Narloch – OSP Karsin

– dh Adam Ossowski – OSP Osowo

– dh Wiesław Kowalski – OSP Wiele

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

– dh Łukasz Browarczyk – OSP Górki

– dh Karol Miloch – OSP Wdzydze Tucholskie

Odznaka „Strażak Wzorowy”

– dh Patryk Simon – OSP Karsin

– dh Piotr Weltrowski – OSP Dąbrowa

– dh Andrzej Wałdoch – OSP Przytarnia

– dh Jakub Drążek – OSP Wdzydze Tucholskie

Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”

– Roman Brunke

– Józef Modrzejewski 

– Józef Bok

– Henryk Gorzeń

– Stanisław Czapiewski 

– Bogdan Narloch 

Komentarze