Powiat kartuski

Kartuzy. Na wieczną służbę odszedł Jarosław Bronk

W poniedziałek 13 grudnia zmarł emerytowany, wieloletni funkcjonariusz Komedy Powiatowej PSP w Kartuzach asp. sztab. w st. spocz. Jarosław Bronk.

Ś.p. Jarosław Bronk służbę zawodową rozpoczął we wrześniu 1993 r. w KR PSP w Kartuzach na stanowisku stażysty. W ciągu dwóch kolejnych lat ukończył kurs kwalifikacyjny oraz Szkołę Podoficerską PSP, uzyskując pełne kwalifikacje podoficerskie. Niedługo później ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.

– W 2007 r. asp. sztab. J. Bronk objął stanowisko z-cy dowódcy JRG. W tym okresie sumienie i systematycznie realizował zadania służbowe. Jego zaangażowanie i mobilizowanie podległych strażaków przyczyniało się do uzyskania wysokich ocen w czasie przeprowadzanych przeglądów technicznych sprzętu oraz pojazdów i osiągania najwyższych lokat w regionie – czytamy na stronie jednostki

Na co dzień terminowo realizował postawione przed nim zadania. Uczestniczył w różnych formach szkolenia, na bieżąco pogłębiając swoją wiedzę fachową i zawodową, którą wykorzystywał podczas działań ratowniczych. Współpracował z jednostkami OSP w zakresie ich działalności, a także przy realizacji zawodów sportowo – pożarniczych.

Liczne odznaczenia

Z zaangażowaniem koordynował prace strażaków uczestniczących w usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce w 2017 r., za co został uhonorowany nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za swoje zasługi w okresie swej ponad 26 letniej służby został wyróżniony następującymi odznaczeniami : Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

– Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni składają najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i osobom najbliższym. Cześć Jego Pamięci! – piszą pracownicy kartuskiej komendy

KP PSP/opr.red

Komentarze