Gmina Chmielno Gmina Kartuzy Gmina Przodkowo Gmina Sierakowice Gmina Somonino Gmina Stężyca Gmina Sulęczyno Gmina Żukowo Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Kartuzy. Ogłoszenie wyników VIII edycji Polskiego Ładu dla powiatu. Prawie 80 mln zł na czternaście inwestycji

Wczoraj przedstawiciele rządu przywieźli do Kartuz bardzo dobre wieści. Kolejne 79,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pomoże zrealizować potrzebne dla mieszkańców inwestycje: przedszkola, szkoły, kąpielisko, czy dom dziecka.

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas konferencji z udziałem włodarzy samorządów powiatu kartuskiego. Wiceminister Marcin Horała i wojewoda Dariusz Drelich podkreślali, że te prawie 80 mln zł, które otrzyma powiat i gminy to efekt dobrej współpracy na linii rząd – kartuskie samorządy.

– W powiecie kartuskim ta współpraca można powiedzieć, że jest wzorcowa. Nie ma niepotrzebnych sporów czy napięć, tylko jest wspólne działanie nad zaspokajaniem potrzeb mieszkańców – mówił m.in. M. Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

O skali tej pomocy szerzej powiedział wojewoda D. Drelich.

– Dla powiatu kartuskiego, gmin i samorządu powiatowego kwota dotacji z tych największych programów rządowych przekroczyła 500 mln zł. […] To pieniądze, które realizują cel celów, czyli poprawę poziomu życia mieszkańców. Patrząc na to ostatnie rozdanie na terenie powiatu kartuskiego gminy otrzymały od 8 do 12 mln zł. […] Gratuluję wszystkim mieszkańcom powiatu kartuskiego, bo tutaj te 500 mln zł to każda złotówka jest bardzo racjonalnie wydana i bardzo dobrze zainwestowana – wyliczał wojewoda pomorski.

Pomoc doceniona przez samorządowców

W imieniu obecnych samorządowców jako pierwszy podziękował wicestarosta Piotr Fikus.

– W tej kadencji samorządu powiat kartuski wyremontował 80 km dróg, dzięki temu, że pozyskaliśmy ponad 80 mln zł dofinansowania. To bardzo duży zastrzyk finansowy, który pomógł nam w gospodarowaniu i zaplanowaniu tych inwestycji. Z własnego budżetu nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować.

W imieniu gminy i miasta Kartuzy podziękowała zastępca burmistrza Sylwia Biankowska.

– Cieszy nas ogromnie fakt pozyskania tak dużego dofinansowania na kąpielisko miejskie. Mieszkańcy Kartuz od wielu lat oczekują na nie, a teraz po zrealizowaniu projektu oczyszczania miejskich jezior będzie to możliwe – podkreślała S. Biankowska. Wspomniała również o innych inwestycjach związanych m.in. z fotowoltaiką, realizowanych z wcześniejszych edycji Polskiego Ładu.

Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski zwrócił uwagę i podziękował za rządowe środki, dzięki którym rozbudowywana jest infrastruktura szkolna w gminie.

– Z poprzedniej edycji otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie na budowę nowej szkoły w Baninie. Z edycji dotyczącej zabytków otrzymaliśmy pomoc na inwestycję szkolną w Skrzeszewie, a teraz kolejne 8 mln zł na rozbudowę SP w Leźnie. W imieniu mieszkańców gminy bardzo dziękuję za tę pomoc, gdyż bez niej nie moglibyśmy tych inwestycji realizować.

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Polski Ład VIII edycja – beneficjenci z powiatu kartuskiego

Gmina Chmielno Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy 7 099 260,88

Gmina Chmielno Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszenie 900 000,00

Gmina Kartuzy Budowa Kąpieliska Miejskiego nad Jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach – etap II 8 000 000,00

Powiat Kartuski Budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno-interwencyjnego w Powiecie Kartuskim 8 000 000,00

Powiat Kartuski Modernizacja części drogi powiatowej na odcinku Prokowo – Sianowo 1 995 000,00

Gmina Przodkowo Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie – II etap 2 000 000,00

Gmina Przodkowo Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie – I etap 9 950 100,00

Gmina Sierakowice Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach. 8 000 000,00

Gmina Somonino Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej oraz edukacyjnej w gminie 1 883 312,00

Gmina Somonino Przebudowa drogi wewnętrznej części ul. Osiedlowej i ul. Osiedle Mestwina w Somoninie 6 034 214,00

Gmina Stężyca Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężyca 8 000 000,00

Gmina Stężyca Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie 2 000 000,00

Gmina Sulęczyno Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie – etap III. 7 544 000,00

Gmina Żukowo Rozbudowa szkoły podstawowej w Leźnie. 8 000 000,00

Komentarze