Powiat kartuski Samorząd

Kobysewo. LIX sesja Rady Powiatu Kartuskiego. „Dziękuję Wam za zrozumienie, spokojną pracę i wzajemny szacunek…”

Takimi słowami Mieczysław Woźniak, przewodniczący rady zakończył swoje wystąpienie podczas ostatniego w VIII kadencji posiedzenia rady powiatu. Sesja oprócz części wyborczej była przede wszystkim podsumowaniem tego 5,5-letniego okresu.

Wszystkie wystąpienia podsumowujące radnych mówiły o wielu zrealizowanych inwestycjach w kończącej się kadencji. Wymieniano te najbardziej rzucające się w oczy – nowe hale sportowe, czy wyremontowane drogi. Podkreślano, że te sukcesy nie byłyby możliwe bez dobrego pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz. Przyczyniła się do nich również dobra współpraca pomiędzy kartuskimi samorządami i ich solidarność w działaniu dla dobra mieszkańców.

„Wypłynęła obwodnica kwiaciarni”

Wyróżniało się wystąpienie wiceprzewodniczącego rady Mirosława Szutenberga. Najpierw podzielił się z obecnymi dobrą wiadomością odnośnie budowy hali sportowej przy ZSZiO. Inwestycja ta została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostanie zrealizowana w nadchodzącej kadencji ze środków z KPO. Następnie odniósł się do ogłoszenia przez marszałka Mieczysława Struka informacji o przetargu na II etap obwodnicy kartuskiej. Przypomniał, że marszałek chwalił powiat kartuski za włączenie się w finansowanie tego zadania. Przedstawił co ono daje dla miasta. Na zakończenie tego wątku nawiązał do działalności burmistrza Kartuz.

– Jaki jest sens budowy „obwodnicy kwiaciarni”, jeżeli cały tranzyt z ul. Wzgórze Wolności i Jeziornej pójdzie obwodnicami? – pytał M. Szutenberg.

Czas na podziękowania

Andrzej Leyk, członek zarządu powiatu przypomniał, że tak naprawdę rozpoczęcie inwestycji dotyczącej II etapu obwodnicy kartuskiej było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania rządowego w wysokości 51,3 mln zł. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.

Myśl tę kontynuował M. Woźniak, przewodniczący rady. Swoje podziękowania zaczął właśnie od radnego A. Leyka, który według niego znacząco przyczynił się do pozyskania rządowych środków. Przewodniczący dziękował całej radzie, podkreślając jej wyjątkowość na tle innych. Dziękował radnym za spokojną pracę, za wzajemny szacunek i merytoryczne wystąpienia. Życzył wszystkim radnym, którzy startują ponownie, aby zrealizowali swój cel.

D. Tryzna

Komentarze