Inwestycje Kultura Szkolnictwo Wideo

Kościerzyna. Uroczystość w PSM. Wicepremier prof. Piotr Gliński na otwarciu nowej sali koncertowej

Wczorajsza uroczystość w PSM była niezwykle podniosła. W oficjalnym otwarciu sali koncertowej uczestniczyło wielu znamienitych gości z powiatu, regionu i Warszawy. Inwestycja kosztująca 15,6 mln zł została w całości pokryta z budżetu państwa.

Oprócz wicepremiera prof. Piotra Glińskiego uczestnikami tego wydarzenia byli honorowi konsulowie Bułgarii i Mołdawii. Szeroko reprezentowane były władze powiatu ze starostą Alicją Żurawską oraz szefowie instytucji i służb mundurowych działających w powiecie kościerskim. Przybyli prawie wszyscy włodarz gmin powiatu kościerskiego. W uroczystości uczestniczyło wielu przyjaciół szkoły. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli firmy projektowej i wykonawcy inwestycji.

Wystąpienie wicepremiera

Na samym początku uroczystości do zebranych zwrócił się wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Pogratulował tak wspaniałego obiektu i podkreślił, że jest to jedna z prawie 7 tys. inwestycji zrealizowanych w obrębie kultury przez obecny rząd. Inwestycja w kościerskiej PSM jest najlepszym dowodem działań rządu, których celem jest przybliżenie Polakom większej dostępności do dóbr kultury.

– To duża satysfakcja patrzeć na młodzież, która ma znakomite warunki do pracy. Cieszę się, że możemy tak dobrze wydawać środki publiczne. Widzimy ogromną zmianę w obszarze infrastruktury kulturalnej w Polsce w ostatnich latach. W województwie pomorskim projektem termomodernizacji zostało objętych 11 szkół artystycznych. To korzyści ekologiczne, ale także oszczędności finansowe – utrzymanie szkoły staje się średnio o 60% tańsze, co sprawia, że więcej środków można przeznaczyć na inne działania. Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do zrealizowania tej inwestycji. To nasz obowiązek – po to sprawujemy władzę, aby znajdować środki publiczne na nasze wspólne cele. Jednak bez inicjatywy i zaangażowania ze strony szkoły nie byłoby to możliwe. Kolejne pokolenia, uczące się w tej szkole, na pewno docenią podjęty trud – mówił prof. P. Gliński.

Występująca po nim dyrektor kościerskiej PSM Katarzyna Karczewska przedstawiła historię inwestycji. Na zakończenie podziękowała projektantom sali i wykonawcy firmie Repiński. Do uroczystego przecięcia stanęli wicepremier, przedstawiciel wykonawcy oraz społeczność szkolna. Po tym akcie przez scenę nowej sali przewinęło się wielu uczestników wydarzenia, wszyscy gratulowali tego pięknego obiektu.

Uroczystości zakończył koncert fortepianowy Waldemara Malickiego.  

O nowej sali

Jak powiedziała dyrektor K. Karczewska, inwestycja trwała od 2019 roku. W jej ramach powstała nowa akustyczna sala koncertowa na 160 miejsc wraz z zapleczem dla wykonawców. W związku z tym, że dotychczasowy budynek liczył zaledwie 392 m² powierzchni użytkowej, projekt objął również rozbudowę szkoły o piwnicę, parter, I piętro oraz poddasze, gdzie powstały m.in. nowoczesne sale edukacyjne i ćwiczeniowe oraz szatnie dla uczniów. Całkowity koszt zadania wyniósł 15,6 mln zł.

Poza realizacją projektu rozbudowy szkoły placówka w otrzymała również środki finansowe w kwocie 1,2 mln zł przeznaczone na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w 2022 roku w ramach programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” szkoła pozyskała 400 tys. zł na zakup fortepianu do nowej sali koncertowej. Łącznie z projektem rozbudowy dofinansowanie dla Szkoły Muzycznej w Kościerzynie w latach 2016-2022 wyniosło 17,2 mln zł.

D. Tryzna

Katarzyna Karczewska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościerzynie

Jesteśmy dumni z naszej nowej sali koncertowej, to spełnienie naszych marzeń. Emocje jeszcze nie opadły. Budynek rozpoczął funkcjonowanie pod koniec 2022 roku. Teraz możemy odetchnąć i bardzo podziękować za zaufanie panu wicepremierowi Glińskiemu oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komentarze