Wokół nas

Kościerzyna. Zakończenie inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa ,,KOS-EKO”. Rozbudowana oczyszczalnia oficjalnie otwarta

Trwała pięć lat i kosztowała bagatela 30,2 mln zł. Po drodze było dużo problemów, które dzięki determinacji kierownictwa spółki i zaangażowaniu samorządu zostały pokonane. Dziś dzięki inwestycji ,,KOS-EKO” ma nowoczesny obiekt spełniający wyśrubowane normy i obowiązujące standardy a dodatkowo ma możliwość produkcji energii elektrycznej co wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni.

Uroczyste otwarcie inwestycji miało miejsce w poniedziałek 3 lipca. Udział w nim wzięli m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezes WFOŚiGW Szymon Gajda. Obecny był Piotr Karczewski, Społeczny Doradca Prezydenta RP i samorządowcy z powiatu ze starostą Alicją Żurawską. Miasto reprezentowali burmistrz Michał Majewski i jego zastępca Tomasz Nadolny. Obecni byli pracownicy spółki miejskiej z prezesem Robertem Fennigiem.

– Kościerzyna może się pochwalić nowoczesnym obiektem spełniającym wymogi  przepisów i obowiązujących standardów. To kolejny ważny krok w stronę ochrony środowiska. Utrzymanie harmonii i równowagi daje nam szansę na dobre życie w zgodzie i poszanowaniu natury – mówił m.in. wojewoda D. Drelich.

Zakres inwestycji

Inwestycja przyniosła zmodernizowanie systemu gospodarki osadowej i wprowadzenie procesu beztlenowej fermentacji osadów. Wdrożono również nowoczesny system do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Unowocześniono komorę fermentacyjną i infrastrukturę towarzyszącą jej. Zmodernizowano linię oczyszczania oraz osuszania i magazynowania osadów. Zmodernizowano jeszcze wiele innych systemów, dzięki którym zmniejszy się ilość osadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków. Dzięki zamontowaniu agregatów kogeneracyjnych oczyszczalnia ma możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby co ograniczy jej zakup a z drugiej strony emisję CO2 do atmosfery. Wszystko to przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców Kościerzyny. Inwestycję  realizowała firma HML Sp. z o.o z Pszczyny.

Ostatecznie koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 30,2 mln zł. ,,KOS-EKO” pozyskało na nią 13,8 mln zł środków unijnych z Funduszu Spójności oraz 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Spółka pozyskała również na ten cel pożyczkę w kwocie 5,27 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Harmonogram inwestycji

  1. Przełom 2013/14 – ruszają prace koncepcyjne dotyczące inwestycji
  2. Maj 2014 – stworzona zostaje koncepcja wdrożenia fermentacji do technologii oczyszczalni ścieków
  3. Listopad 2014 – wyłoniony zostaje wykonawca dokumentacji projektowej
  4. Luty 2017 – KOS-EKO odbiera dokumentację projektową, zawierającą projekt budowlany, kosztorysy i specyfikacje
  5. Luty 2017 – KOS-EKO występuje z wnioskiem o dofinansowanie środkami UE z Funduszu Spójności
  6. 16 maja 2018 – podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020
  7. Marzec 2020 – KOS-EKO wybiera nadzorcę inwestycji
  8. Maj 2020 – urealnienie kosztów projektu budowlanego
  9. Sierpień 2020 – otwarcie pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawcy. Oferty zostały unieważnione
  10. Marzec 2021 – otwarcie drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy i wybór firmy HMK Sp. z o.o. z Pszczyny

Komentarze