Wokół nas

Kraj. Wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów

Procenty na porównywalnym poziomie

Gimnazjaliści zmierzyli się z sześcioma egzaminami, ósmoklasiści z trzema. Po swoich kwietniowych staraniach otrzymali już wyniki i mogą składać dokumenty do wybranych przez szkół. Jak w skali całej Polski wypadły tegoroczne testy?

Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12 kwietnia pisało 345 200 uczniów z całej Polski. Jest to jego 18 edycja, zaś 8 w jego obecnej formule. Wśród przedmiotów obowiązkowych znalazła się tutaj historia i wiedza o społeczeństwie, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka i wybrany język nowożytny na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 89,1% zdających wybrało tutaj język angielski, na niemiecki zdecydowało się prawie 8,9%, a na rosyjski 1,6%.

Najlepiej z angielskim

Średni wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie wśród polskich gimnazjalistów to 59%, z języka polskiego – 63%, z przedmiotów przyrodniczych – 49%, z matematyki – 43%. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowej został zaliczony średnio na poziomie 68%, zaś na rozszerzonym – 53%. Trochę gorzej wypadli uczniowie zdający z języka niemieckiego. Na podstawie uzyskali średnio 51%, a na poziomie rozszerzonym 43%.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z analizą i interpretacją tekstów kultury, źródłami kartograficznymi, odczytywaniem i interpretowaniem informacji przedstawionych za pomocą funkcji w matematyce, z planowaniem doświadczeń z zakresie biologii. Na dobrym poziomie jest również słuchanie i czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim.

Pod znakiem zapytania stoją jednak takie kwestie jak świadomość językowa dla polskiego, chronologia historyczna, analiza problemu i przedstawienie argumentacji matematycznej, wykonywanie prostych obliczeń chemicznych czy znajomość środków językowych w angielskim.

Egzamin ósmoklasisty

Do egzaminu ósmoklasisty, który odbywał się w dniach 17-17 kwietnia przystąpiło 372 200 uczniów. Był to pierwszy taki egzamin. Składał się z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Tutaj, podobnie jak u gimnazjalistów, wybór najczęściej padał na angielski. Zdawało go 95,1% ósmoklasistów. Drugim co do popularności był język niemiecki – 4,4%, a trzecim rosyjski.

Egzamin z języka polskiego zaliczyli na średnim poziomie 63% – tak samo jak ich rok starsi koledzy. Matematyka została przez nich opanowana średnio w 45%. Po raz kolejny uwidoczniła się przewaga języka angielskiego. Uczniowie zdali go średnio na 59%. Natomiast średni wynik z języka niemieckiego to 42%.

Mocne i słabe strony

Według raportu CKE ósmoklasiści bardzo dobrze radzą sobie z odbiorem tekstu kultury i wykorzystywaniem zawartych w nim informacji. Nie mają problemów z wykonywaniem obliczeń oraz wykorzystaniem tych umiejętności w sytuacjach praktycznych a także z rozumieniem tekstów pisanych w języku angielskim.

Słabszą stroną jest na pewno wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście nieliterackim i wnioskowanie, opracowanie strategii rozwiązania problemu przedstawionego w zadaniu, z wykorzystaniem wiadomości z geometrii i podobnie jak u gimnazjalistów stosowanie środków językowych w języku angielskim.

S.SZ

Komentarze