Gmina Lipusz Wokół nas

Lipusz. Gminne obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzień wypełniony wydarzeniami z patriotycznym akcentem

Tegoroczny 11 listopada w Lipuszu świętowany był na bogato. W festiwalu przygotowanych wydarzeń każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorom zależało, aby chociaż w tym dniu mieszkańcy poczuli się członkami jednej, narodowej wspólnoty.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Lipuszu odbywały się po dwuletniej przerwie. Stąd ich organizatorzy: urząd gminy, GOKSiR i parafia pw. św. Michała Archanioła, przygotowali szereg wydarzeń, które wypełniały cały dzień. Rozpoczęto mszą świętą w intencji ojczyzny, którą odprawił ks. prałat Jan Ostrowski.

– Ojczyzna – wolność to dar, który otrzymaliśmy od naszych przodków. Dar ten musimy pielęgnować. Pokolenie obecnie żyjących ma zobowiązanie przekazać ten dar następnym pokoleniom – akcentował w homilii ks. prałat.  

Zaraz po południu rozpoczął się II Rajd Niepodległości. Startujący w nim mieli zadanie odszukać na terenie Lipusza i okolicy dziewięć punktów. Startowały w nim zespoły – patrole w dwóch kategoriach. Zaplanowano, że rajd potrwa do godz. 15.

Oddali hołd

Kolejnym wydarzeniem tego dnia było złożenie kwiatów przy Pomniku Wdzięczności w samym centrum Lipusza. O godz. 15 spotkały się tutaj poczty sztandarowe i delegacje różnych środowisk gminy. Wydarzenie poprowadził Hubert Grzenia, dyrektor GOKSiR. Na początek krótkie wystąpienie miał wójt gminy Mirosław Ebertowski. Zaznaczył w nim, że miejsce spotkania przeszło gruntowną modernizację, której celem było zapewnienie większego bezpieczeństwa dla kierujących i pieszych. Kolejną inwestycją tu zrealizowaną w tym roku była przebudowa miejsca pamięci i budowa masztu na flagę narodową. Obie te inwestycje zrealizowano dzięki pozyskanym znacznym środkom z programów rządowych. Następnie krótką modlitwę odmówił ks. prałat. Podkreślił przy tym, że hasło „Më trzimómë z Bògã” w Lipuszu ma pełne pokrycie. Potem przyszła kolej na złożenie wiązanek przez delegacje. Pierwsza reprezentowała władz gminy z wójtem, Bogusławą Mokwińską, przewodniczącą RG i Haliną Papka, przewodniczącą Komisji Oświaty. Kwiaty złożyła również delegacja miejscowej OSP na czele z komendantem Markiem Chwarczyńskim. Kolejne delegacje tworzyli: zarząd Koła Kombatantów Emerytów i Rencistów, leśnicy z Nadleśnictwa Lipusz oraz nauczyciele i uczniowie z miejscowego zespołu szkół. Po tym akcie złożenia hołdu wszyscy udali się w uroczystym przemarszu do szkoły.

Patriotyczna akademia

Tu w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia. Przybyły na nią całe rodziny z dziećmi, tak że widownia była wypełniona. Montaż słowno-muzyczny pt. ,,Pociąg niepodległości’’ przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Brzeskiej i Iwony Drozdowskiej. Szczególny popis swoich umiejętności dały dziewczynki z chóru szkolnego ,,Lipuskie Słowiki’’ prowadzonego przez I. Drozdowską. Okazało się, że zespół zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie chórów, a informację o tym i dyplom wręczył sam wójt M. Ebertowski. Po akademii zostały wręczone stypendia naukowe i sportowe. Szczegółową informację o tym przedstawimy w następnej relacji. Podsumowano również wyniki południowego rajdu i wręczono nagrody dla zwycięskich patroli. Wśród nich w pierwszej kategorii zwyciężyły ,,Żurawiejki’’, a w drugiej ,,Orły’’. Na zakończenie akademii każdy z obecnych mógł skosztować niepodległościowego tortu.

D. Tryzna

Komentarze