Gmina Kartuzy OSP Wokół nas

Mirachowo. Druhowie z gminy Kartuzy wybrali swoje władze. Dh E. Kwidziński na czele Zarządu Gminnego ZOSP RP

Nie było wątpliwości co do tej funkcji. Natomiast stanowisko komendanta nie zostało obsadzone.  Podczas zjazdu podziękowano odchodzącym prezesom jednostek, a delegaci usłyszeli wiele słów wdzięczności dla druhów za ich służbę.

To był już ostatni zjazd Gminnego Związku OSP w powiecie kartuskim. Delegaci z jednostek gminy Kartuzy zjechali do Mirachowa. Za stołem prezydialnym zjazdu zasiedli przedstawiciele władz powiatowych PSP i OSP, powiatu kartuskiego oraz władzy gminy Kartuzy: burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński i wiceburmistrz i zarazem dh Sylwia Biankowska. Spotkanie poprowadził dh Edmund Kwidzińskiego dyrektor Zarządu Biura Wojewódzkiego OSP. Przed podjęciem najważniejszych uchwał wystąpił on w roli prezesa zarządu gminnego i złożył sprawozdanie.

Batalion ,,burmisztrzowego’’ wojska

Jedenaście jednostek OSP zrzesza 651 członków czynnych oraz 35 honorowych i 55 wspierających. Na terenie gminy działa dziesięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, do których należy 182 młode osoby. Na terenie związku działa również strażacka orkiestra dęta.  

W minionej kadencji druhowie z tych jednostek uczestniczyli aż w 1886 akcjach, z czego 269 to były pożary, a pozostałe to miejscowe zagrożenia. Najwięcej wyjazdów, bo aż 469 odnotowała jednostka w Dzierżążnie. W dalszej kolejności były: Brodnica Górna i Łapalice. Jak wynika ze statystyk, łącznie w interwencjach tych wzięło udział ponad 10 619 druhów. Ekwiwalent, jaki z tego tytułu gmina wypłaciła jednostkom sięga prawie 0,5 mln zł.

Przez pięć lat minionej kadencji gmina wyłożyła na rzecz OSP kwotę ponad 5,6 mln zł. Dzięki tym środkom tylko w tej kadencji do jednostek w Brodnicy, Staniszewie i Kolonii trafiły nowe wozy bojowe. Oprócz tego jednostki otrzymały wiele sprzętu i wyposażenia. Mówiący o tym komendant gminny dh Kazimierz Kalkowski na koniec swojego wystąpienia podziękował wszystkim druhom za ich służbę, za wyjazdy do akcji i troskę o sprzęt.

Nowe władze bez większych zmian

Absolutorium zarządowi za lata 2016-2021 przyznano jednogłośnie. Delegaci wybrali również nowy zarząd i Komisję Rewizyjną. Na pierwszym swoim posiedzeniu członkowie zarządu ponownie wybrali dh Edmunda Kwidzińskiego na prezesa. Natomiast nie wybrano komendanta gminnego.                             

Komisję Rewizyjną na lata 2021–2026 będą tworzyć druhowie: Halina Szymichowska, Kornel Damps  i Tomasz Szutenberg. Wybrano również delegatów na zjazd gminny.

Podziękowania prezesom jednostek…

Chwilą szczególną podczas zjazdu były podziękowania tym druhom, którzy przez wiele lat przewodniczyli w swoich jednostkach. Podziękowania z rąk przedstawicieli władz samorządu gminnego i powiatowego oraz władz strażackich, trafiły do dha Bronisława Bgusa z OSP Kolonia i dha Edmunda Sikory z OSP Stara Huta. Następnie podziękowano również dha Karinie Lewińskiej z OSP Prokowo, dha Emilii Konkol z OSP Pomieczyńska Huta, dh Markowi Krefcie z OSP Brodnica Górna oraz dh Andrzejowi Cieszyńskiemu z OSP Łapalice.

– Nigdy się na was nie zawiodłem, a to znaczy, że również nasi mieszkańcy mają w was solidny fundament do obrony nie tylko swojego majątku. Mogą spokojnie spać, bo wiedzą, że wy czuwacie. Za to wam dziękuję – dziękował burmistrz Kartuz dh M.G. Gołuński

…i wszystkim strażakom-ochotnikom

Wiele pięknych słów pod adresem strażaków-ochotników powiedział mł. bryg. Paweł Gil, Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach

– Drzwi do komendy stoją otworem dla każdego druha ochotniczej straży pożarnej. Dziś dziękuję Wam za bieżącą pracę i służbę. Za walkę z pandemią, która jeszcze się nie skończyła- mówił m.in. mł. bryg. P. Gil

Życzeń nie szczędził również Andrzej Leyk, członek zarządu powiatu kartuskiego. Do tych podziękowań przyłączył się również przedstawiciel Lasów Państwowych i dh Kazimierz Kalkowski, który z ramienia samorządu będzie pełnił funkcję komendanta gminnego.  

D. Tryzna

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kartuzach na lata 2021-2026:

 • prezes – dh Edmund Kwidziński
 • wiceprezes – dh Arkadiusz Klawikowski
 • wiceprezes  – dh Mariusz Skierka 
 • sekretarz – dha Emilia Konkol
 • skarbnik – dha Justyna Bladowska
 • członek prezydium – dh Edmund Kierznikiewicz 
 • członek prezydium – dh Kazimierz Kalkowski
 • członek prezydium – dh Kazimierz Szwaba
 • członek prezydium – dh Kazimierz Trepczyk
 • członek prezydium – dh Mateusz Kwidziński
 • członek prezydium – dh Marcin Okrój
 • członek prezydium – dh Radosław Drywa 
 • członek prezydium – dh Sylwester Stenka
 • Członkowie zarządu: dh Krzysztof Stencel, dh Bartłomiej Kalkowski, dh Paweł Serkowski, dh Paweł Gil, dh Mieczysław Grzegorz Gołuński, dh Aleksander Szreder, dh Zdzisław Kwidziński, dh Daniel Biankowski, dh Adrian Bladowski, dh Kornel Damps, dh Roman Marczyński, dh Jarosław Dawidowski, dh Ireneusz Rybakowski, dh Dawid Okrój, dh Ryszard Król 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • dha Halina Szymichowska
 • dh Kornel Damps 
 • dh Tomasz Szutenberg 
Stół prezydialny w towarzystwie władz gminnych i powiatowych.
Podziękowania na ręce strażaków składa Andrzej Leyk.
Wyróżnienia od Sylwii Biankowskiej, zastępcy burmistrza Kartuz dla zasłużonych strażaków.
Pamiątkowe zdjęcie nowych władz zarządu.
Skład nowej Komisji Rewizyjnej.

Komentarze