Powiat kartuski Szkolnictwo

Nagrody starosty kartuskiego

Powiat kartuski. Szczodra ręka Zarządu Powiatu

Zarząd powiatu kartuskiego przyjął w październiku uchwałę, w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów, noszących nazwę „Nagrody Starosty Kartuskiego”, dla uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kartuskiego.

W ramach tej godnej pochwały i pełnej empatii inicjatywy, zarząd ustalił 75 jednorazowych stypendiów dla uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kartuskiego, w wysokości 1 tys. zł.

Wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 12. listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.Towarzyszyła temu i  inauguracjia IX roku projektu „Zdolni z Pomorza”.W tym roku szkolnym weżmie w nim udział 71 uczniów szkół średnich i 36 z podstawówki.

 Zanim starosta kartuski Bogdan Łapa wręczył stypendia , zebrani wysłuchali wykładu nauczyciela fizyki i opiekuna uzdolnionej młodzieży z I LO w Kartuzach – Mirosława Reglińskiego.

Kryteria przyznania nagród

Jak przypomniał starosta nagrody te przyznawane są już od siedemnastu lat. Otrzymują je uczniowie za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Wybitne osiągnięcia to w rozumieniu uchwały, własny dorobek  badawczy, twórczy lub udział w  wydarzeniach ogólnopolskich lub międzynarodowych, tytuły laureata ostatniego etapu olimpiady a także status medalisty zawodów ogólnopolskich. Nagroda przyznawana jest także za aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, w tym języka i kultury regionalnej, zwłaszcza w formie wolontariatu. Wniosek o nagrodę może złożyć dyrektor szkoły do ktorej uczęszcza kandydat, pełnoletni uczeń, starosta, zarząd powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego lub organizacja pozarządowa.

-Rozwój naszej małej ojczyzny zależy od potencjału sprawczego jej mieszkańców.I my wiemy, że kapitał ludzki jest wtedy doskonały,jeżeli my robimy wszystko, aby był on podnoszony.Temu służą stypendia i niewątpliwie ten projekt – mówił w swoim wystąpieniu starosta B.Łapa.  

BM

Komentarze