Inne

Czyste powietrze na Pomorzu – wypowiedz się w sprawie uchwał antysmogowych!

Konsultacje społeczne i spotkania informacyjne. Samorząd województwa zaprasza wszystkich mieszkańców do debaty na temat ochrony powietrza na Pomorzu. Uwagi można składać do 29 listopada 2019 r.

Spotkania zostaną zorganizowane w Gdańsku, Słupsku i Kościerzynie.

Mieszkańcy mają głos

W tak ważnych sprawach jak ochrona powietrza przeprowadzane są szerokie konsultacje społeczne. – Chcemy, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w sprawach dla nich ważnych. Uchwały antysmogowe będą ich dotyczyć bezpośrednio, dlatego przeprowadzamy nie tylko konsultacje społeczne, ale i spotkania informacyjne – mówi Anna Skwarska z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Z treścią projektów uchwał można zapoznać się między innymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWP. Odbędą się również trzy spotkania informacyjne. – Tam przedstawiciele UMWP w przystępny sposób opowiedzą o uchwałach, pokażą możliwości dofinansowania inwestycji związanych z wprowadzanymi uchwałami. Będzie to też okazja do rzeczowej dyskusji, zadawania pytań czy zgłaszana wątpliwości – zaprasza Skwarska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 listopada 2019 r. w Gdańsku, a kolejne 14 listopada w Słupsku. – Ostatnie spotkanie odbędzie się 22 listopada w Kościerzynie. Mam nadzieję, że mieszkańcy aktywnie włączą się w prace nad uchwałami i że dzięki nim w ciągu najbliższej dekady będziemy oddychać prawdziwie czystym i bezpiecznym powietrzem – dodaje.

Pomorskie powietrze

Choć nadmorskie położenie regionu sprawia, że jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż i innych regionach kraju, to są miejsca na mapie regionu gdzie oddycha się ciężko. –  Programy ochrony powietrza pokazują, że co najmniej 48 proc., czyli aż 1,2 mln  mieszkańców Pomorza jest narażone na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem bonzo(a)pirenu – zaznacza Anna Skwarska. Ten bardzo szkodliwy, rakotwórczy związek powstaje w wyniku spalania paliw stałych (np. węgiel) w domowych instalacjach cieplnych. Takie właśnie instalacje odpowiadają za 95 proc. emisji bezno(a)pirenu. – W 2018 roku jedna ze stacji pomiarowych zanotowała przekroczenie dopuszczalnej normy aż o 700 proc. To wartość wręcz niewyobrażalna – podkreśla przedstawicielka UMWP. Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego przygotował projekty tzw. uchwał antysmogowych, czyli prawa, którego celem jest wyeliminowanie właśnie takich przestarzałych urządzeń grzewczych i przejście do pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych lub z instalacji centralnego ogrzewania. Co ważne, zapisy uchwał dotyczyć będą również firm, które swoje budynki ogrzewają instalacjami o mocy do 1 MW.

Na czym polegać będą uchwały?

Konsultacje społeczne dotyczą dwóch projektów uchwał. Pierwszy dotyczy uchwały obejmującej całe województwo pomorskie. – Przyjmujemy w niej, że od sezonu grzewczego 2020/2021 zabronione zostanie spalanie najgorszej jakości paliw. Chodzi między innymi o flotokoncentraty, muły węglowe czy węgiel brunatny – wylicza Anna Skwarska. Dalsze kroki będą bardziej rozłożone w czasie. W ciągu 10 najbliższych lat likwidowane będą instalacje na paliwa stałe, a budynki będą ogrzewane ciepłem systemowym, gazem, lekkim olejem opałowym lub z OZE np. z pomp ciepła. – Tam gdzie  sieci nie ma, można będzie dalej montować kotły na paliwa stałe, ale będą one musiały spełniać najsurowsze normy emisyjne – informuje Co ważne, wbrew niektórym informacjom, uchwały antysmogowe nie zabronią stosowania kominków. Będą one dopuszczone do użytku pod warunkiem że nie będą głównym źródłem ciepła.

Druga uchwała będzie obowiązywać na terenie Sopotu. – Sopot ma status uzdrowiska, a więc tam zapisy uchwały antysmogowej będą bardziej restrykcyjne. Już od 1 stycznia 2024 roku nie będzie można w mieście stosować żadnych urządzeń na paliwa stałe, oprócz kominków rekreacyjnych – zaznacza Anna Skwarska.

Uwagi i wnioski do projektów uchwał antysmogowych można składać do 29 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.

Komentarze