Gmina Sulęczyno Wybory samorządowe 2024 Wywiady

„Nie uważam, aby powoływanie dodatkowych etatów w urzędzie było potrzebne”

Z Kazimierzem Glinieckim, obecnym przewodniczącym Rady Gminy Sulęczyno i kandydatem na wójta gminy Sulęczyno rozmawiał Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Jak podsumowałby Pan mijającą kadencję samorządu?

Na pewno była ona wyjątkowa, bo trwała prawie 5,5 roku. W tym czasie odbyło się 69 posiedzeń rady. Jako radni czuliśmy na sobie odpowiedzialność wobec mieszkańców za powierzony każdemu z nas mandat zaufania. Nie zawsze byliśmy jednogłośni w głosowaniach jednak staraliśmy się, aby w radzie panował szacunek i chęć kompromisu. Mijająca kadencja to przede wszystkim wielomilionowe inwestycje z dofinansowaniami niespotykanymi do tej pory w gminie Sulęczyno. Obecna rada pracowała z pełnym zaangażowaniem i oddaniem. Każdy z radnych głosował według swojego uznania i swoich przekonań. Jestem dumny, że w tej kadencji udało się rozpocząć szereg inwestycji, które realnie wpływać będą na komfort życia naszych mieszkańców.

Czy jako przewodniczący rady postawił sobie Pan jakieś cele przed tą kadencją?

Chciałem po prostu, aby rada była zjednoczona, aby nie było w niej podziałów, bo przecież działają w niej trzy ugrupowania wyborcze. Cieszę się, że udało mi się tej cel osiągnąć. Dziś sesja trwa godzinę – półtorej godziny, a nie dwie i więcej. Radni są przygotowani, materiały na sesję omawiamy na komisjach, stąd na sesji wszyscy wiedzą o czym rozmawiamy. Obrady są merytoryczne, konstruktywne, nie ma jakiegoś „gwiazdorzenia”.

Chciałbym również wspomnieć, że udało się nam również zrealizować główną obietnicę przedwyborczą złożoną mieszkańcom w 2018 roku. Pomimo tego, że gdy ją składałem nie było wiadomo skąd wziąć na tę inwestycję pieniądze, to w 2023 roku pojawiły się środki zewnętrzne i udało się rozpocząć budowę nowej siedziby Samorządowego Przedszkola w Sulęczynie. Jestem odpowiedzialny za swoje obietnice i tego będę pilnować niezależnie gdzie mnie los postawi.

No właśnie. Postanowił Pan kandydować na wójta. Z czego wynika ta decyzja?

Jestem silnie osadzony w Sulęczynie. Mieszkam w tej gminie od urodzenia. Znam społeczność lokalną bardzo dobrze, ich problemy również. Jako przewodniczący rady ostatnich dwóch kadencji dołożyłem wszelkich starań, aby dbać o dobro gminy oraz jej mieszkańców. Wraz z radnymi Rady Gminy Sulęczyno zawsze staram się być blisko mieszkańców i na bieżąco reagować na ich potrzeby i oczekiwania. W tych wyborach stanąłem do walki o mandat wójta gminy, ponieważ jestem przekonany, że jestem godnym kandydatem. Jestem człowiekiem honoru. Do powierzonych obowiązków podchodzę bardzo odpowiedzialnie i realizuje je z dużym zaangażowaniem. Widzę duży potencjał naszej gminy, który nie jest do końca wykorzystany. Zrównoważony rozwój to mój priorytet.

A jakie widzi Pan potrzeby inwestycyjne w gminie?

WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY !

Jako wójt gminy Sulęczyno we współpracy z radnymi Rady Gminy Sulęczyno chciałbym doprowadzić do:

  • budowy nowej siedziby dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulęczynie z rozszerzeniem usług medycznych, w tym np. do rehabilitacji;
  • dokończenia budowy Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie;
  • rozwoju sieci dróg w gminie Sulęczyno;
  • zmodernizowania infrastruktury placówek oświatowych na terenie gminy tj. w Sulęczynie, Mściszewicach, Węsiorach, Borku Kamiennym, Podjazach;
  • rozwoju infrastruktury rekreacyjno- turystycznej poprzez np. budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę kąpieliska, budowę pomostu na Jeziorze Węgorzyno;
  • organizacji wsparcia dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy poprzez organizację, np. Klubów Seniora, Dziennego Domu Pobytu;
  • rozwoju sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy;
  • rozwoju oferty edukacyjnej, sportowej, profilaktycznej i kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży;
  • wsparcia istniejących i przyszłych przedsiębiorców w rozwijaniu swoich działalności na terenie gminy;
  • budowy ścieżek rowerowych m.in. przy drodze wojewódzkiej Sulęczyno – Węsiory oraz drodze powiatowej Sulęczyno – Podjazy;

Jak Pan widzi funkcjonowanie urzędu gminy i relacje urząd-samorząd? 

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie urzędu gminy, to pojawiło się w związku z moim kandydowaniem wiele nieprawdziwych informacji, że chce przeorganizować urząd, stworzyć stanowisko wicewójta. Są to informacje nieprawdziwe i chciałbym je zdementować. Nie mam takiego zamiaru. Nie mam zamiaru dodawać stanowisk do struktury organizacyjnej urzędu gminy, bo to jest związane z kosztami. Nie mam zamiaru zwalniać pracowników Powoływanie dodatkowych etatów niesie ze sobą koszty, a gminy po prostu nie stać.

Dziękuję za rozmowę.  

Komentarze