Gmina Nowa Karczma Kultura Wokół nas

Nowy Barkoczyn. Jubileusz 10-lecia działalności koła seniorów. Pokazali jak zmieniać marzenia w rzeczywistość

Od sierpnia 2013 roku seniorzy z Nowego Barkoczyna organizują się i działają w różny sposób na rzecz miejscowej społeczności, gminy i regionu. W ubiegłą sobotę odbyły się uroczystości podsumowujące tę dekadę. Z tej okazji liderzy stowarzyszenia podziękowali jego członkom, zaś sami zebrali gratulacje od przedstawicieli samorządów i współpracujących z nimi instytucji i stowarzyszeń.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto od mszy świętej w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Następnie jej uczestnicy przemaszerowali na plac przy swojej siedzibie, aby tu podsumować swoją działalność i bawić się z racji jubileuszu. Gospodarzem uroczystości był Edward Tocha, jak podkreślali wszyscy, lider miejscowych seniorów.

Gratulacje od wójtów i D. Męczykowskiego

Istotą działalności seniorów z Nowego Barkoczyna jest to, że są bardzo aktywni. Dostosowują swoje ramy organizacyjne do potrzeb wynikających z aktualnego czasu i warunków. Angażują się w różne działania, projekty, inicjatywy na rzecz sołectwa, gminy i regionu. Lubią współpracować ze stowarzyszeniami, instytucjami działającymi nie tylko w gminie Nowa Karczma.

Podkreślał to Marek Wołoszyk, przewodniczący Rady Gminy, który w imieniu samorządu jako pierwszy złożył gratulacje na ręce E. Tochy.

– Jesteście najlepszym przykładem jak być patriotą w czasach pokoju. W tym co robicie widać troskę o nasze dziedzictwo kulturowe i szacunek dla mieszkańców i dla tej ziemi – podkreślał.

O szerokiej współpracy pomiędzy miejscowymi seniorami i seniorami z klubu Przywidzki Łabędź mówił wójt tej gminy Marek Zimakowski, przedstawiając więzy łączące te dwa samorządy. Za współdziałanie podziękowała również Anna Zulewska, dyrektor GOK w Przywidzu.

Dużo ciepłych słów do miejscowych seniorów skierował i gratulacje na ręce prezesa złożył Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku Pomorskiego.  

Wyrazy uznania od partnerów

W świętowaniu jubileuszu uczestniczyło też wielu przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji, z którymi przez tę dekadę współpracowali miejscowi seniorzy.

– W imieniu dyrekcji i wszystkich pracowników PODR serdecznie gratuluję wspaniałego jubileuszu. Gratuluję wszystkich rozlicznych aktywności. Państwo od dwóch lat uświetniacie nasze eventy na targach, za co dziękujemy i zapraszamy do dalszego uczestnictwa. Wszystkiego najlepszego i dalszych lat aktywności – mówiła Katarzyna Jasińska, p.o. zastępcy dyrektora PODR w Lubaniu.

Do tych życzeń przyłączyła się również Ewelina Szyc, kierownik Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dalszego rozwoju koła i sukcesów życzyła im również Joanna Kreft, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. Życzenia przekazała delegacja z KGW Kamelanki z sąsiedniej gminy Somonino.

– Drodzy jubilaci z koła z Nowego Barkoczyna, podziękowania dla was i całego zarządu. Z okazji pięknego jubileuszu 10-lecia i imponującej działalności społecznej na rzecz swojej małej ojczyzny, życzymy dalszych sukcesów, dużo zdrowia, wytrwałości, ludzkiej życzliwości i opieki opatrzności – życzyli Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy w imieniu zaprzyjaźnionego koła z Wielkiego Klincza.

Przyłączyli się do nich też przedstawiciele koła ze Starego Barkoczyna. Oczywiście gratulacje złożył również sołtys Arkadiusz Kropidłowski wraz z radą sołecką.

Podziękowania dla wyróżniających się

Z racji jubileuszu E. Tocha podziękował obecnym na uroczystości przedstawicielom samorządów, instytucji i stowarzyszeń za uzyskane od nich wsparcie i współpracę. Wśród wymienionych byli też Agnieszka i Mariusz Kowalikowie z Fundacji Mikroakademia. Nie mogło zabraknąć specjalnych podziękowań dla członków stowarzyszenia, którzy w minionych latach wykazali się szczególną aktywnością. Kilkanaście osób zostało wyczytanych z imienia i nazwiska i na tle sztandaru koła obdarowanych pamiątkowymi medalami i dyplomami.

Dla wszystkich był oczywiście jubileuszowy tort i gromko odśpiewane „Sto lat”. Świętowanie zakończyła zabawa.

D. Tryzna

Historia działalności miejscowych emerytów

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Barkoczynie powstało 3 sierpnia 2013 roku. Zaczęto od spotkań integracyjnych, wycieczek krajowych, a później nawet zagranicznych. Od początku delegacja koła bierze udział w obchodach świąt patriotycznych w sołectwie i gminie. Integruje się z podobnymi kołami działającymi na terenie powiatu kościerskiego, uczestnicząc m.in. w spartakiadach. Organizowane są pikniki i festyny. W ramach koła zaczyna działać chór pn. Trzecia młodość. Bierze on udział na regionalnych turniejach, dożynkach, targach i festynach.

W ostatnich latach, aby lepiej sięgać po środki przeznaczone dla seniorów, powstaje stowarzyszenie „Kaszubski Barkoczyn”. W ubiegłym roku powołana została kolejna forma działalności miejscowych seniorów, a mianowicie Koło Gospodyń Wiejskich.

Lider tych działań Edward Tocha został dostrzeżony i wyróżniony m.in. przez marszałka pomorskiego. W lipcu br. w ramach konkursu „Pomorskie dla Seniora” otrzymał tytuł „Senior Zwyczajny/Niezwyczajny”.

Komentarze