Powiat kartuski Szkolnictwo

Powiat kartuski. Stypendia marszałka dla 76 uczniów ze szkół powiatu

Blisko tysiąc uczniów ze szkół podstawowych i średnich z regionu otrzymało stypendium marszałka pomorskiego. Wśród nich znalazło się ponad siedemdziesięcioro uczniów uczęszczających do placówek na terenie powiatu kartuskiego.

Stypendia z budżetu województwa pomorskiego przyznawane są od roku 2002. Tylko w tym roku we wszystkich kategoriach przyznano 982 stypendia o łącznej wartości 2,682 mln zł. Otrzymali je uczniowie posiadający tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu przedmiotów ścisłych.

– Mimo wielu ograniczeń wynikających ze zdalnego kształcenia z powodu pandemii, mimo skromnych możliwości korzystania z pozaszkolnej oferty edukacyjnej uczniowie potrafili zawalczyć o swoją przyszłość. Jeśli było to możliwe, brali udział w konkursach i olimpiadach, mobilizując się do nauki. Ten wysiłek przyniósł efekty, których potwierdzeniem są zarówno wysokie noty z egzaminów, jak i najwyższe oceny na szkolnych świadectwach – mówi marszałek Mieczysław Struk

Dla szczególnie uzdolnionych

Stypendia w tej kategorii, finansowane ze środków Unii Europejskiej, służą nie tylko wsparciu wybitnie uzdolnionych pomorskich uczniów, ale i pomagają w niwelowaniu barier edukacyjnych wynikających np. z lokalizacji szkoły w małych miejscowościach czy też z trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej danego ucznia. Zgłoszonych zostało 875 wniosków. Najwięcej kandydatów było m.in. z powiatu kartuskiego. Ostatecznie komisja przyznała 454 stypendia po 250 zł wypłacanych przez dwanaście miesięcy. 76 z tych osób to uczniowie powiatu kartuskiego.

Najwięcej prymusów w gminie Żukowo

Najwięcej z nich, bo aż 33 jest w gminie Żukowo. Osiemnastu prymusów uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Baninie. Reszta to uczniowie placówek z Żukowa, Chwaszczyna, Leźna czy Pępowa. Ze szkół z terenu gminy Kartuzy nagrodzono jedenastu najlepszych uczniów. Spośród szkół w Sierakowicach wyróżniono kolejnych pięciu uczniów. Szkoły z terenu gminy Stężyca mogą się pochwalić sześciorgiem stypendystów. Kolejnych pięcioro uczniów uczęszcza do szkół na terenie gminy Chmielno. Po dwóch stypendystów jest w szkołach gminy Sulęczyno i Przodkowo. Natomiast w gminie Somonino tylko jedna osoba uzyskała stypendium. Dodatkowo marszałek przyznał stypendia dla jedenastu uczniów szkół średnich z powiatu kartuskiego.

UM/opr.red

Komentarze