Powiat kartuski Wywiady

,,Tylko wspólnie możemy szybko i skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców”

Z Bogdanem Łapą Starostą Kartuskim rozmawiał Dariusz Tryzna

Dariusz Tryzna: Czy pandemia nie zahamowała pracy poszczególnych wydziałów?

Bogdan Łapa:Starostwo Powiatowe zostało dostosowane do nowych zasad pracy i obsługi mieszkańców w sposób, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo naszym klientom. Usprawniliśmy przepływ informacji i pomimo utrudnień pojawiających się w niektórych wydziałach , zwłaszcza tych najbardziej obleganych; budownictwa, geodezji , komunikacji i rolnictwa, praca w urzędzie przebiega bez zakłóceń. Działamy intensywnie, niezależnie od przeciwności. Obecnie po raz kolejny, po komunikacji reorganizujemy urząd po to, aby swoje zadanie wykonywać na wysokim poziomie.

D.T.: Jak Starostwo wspierało walkę z Covid-19?

B.Ł.:Czując pełną odpowiedzialność za naszych mieszkańców jako samorządowiec – robiłem i  zrobię wszystko, w miarę posiadanych możliwości, by zapewnić im bezpieczeństwo i maksymalną ochronę zdrowia.  Bardzo szybko Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. dostosowało warunki w naszym powiatowym szpitalu do przyjmowania m. in. pacjentów z koronawirusem. W tym celu przekazaliśmy szpitalowi środki ochrony osobistej i do dezynfekcji za prawie 0,5 mln złoraz sprzęt o łącznej wartości 217 tys. zł. Chodzi o dwa respiratory, koncentrator tlenu, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, pulsoksymetr przyłóżkowy i kamerę termowizyjną.  Przekazaliśmy również 20 tys. złotych na wyposażenie dodatkowego stanowiska dla chorych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę tutaj, bardzo podziękować wielu firmom, instytucjom ale też mieszkańcom  za niezwykłe zaangażowanie w pomoc naszemu szpitalowi.

D.T.: W czasie pandemii jedną z najbardziej narażonych grup społecznych są seniorzy. Jakie działania podjęły instytucje powiatu w stosunku do seniorów i innych grup mieszkańców w roku ubiegłym?

B.Ł.: W ubiegłym rokuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach,pozyskało z zewnątrz blisko 4 mln zł na wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnością. Dzięki temu  odbywały się turnusy rehabilitacyjne, dofinansowano zakup samochodów dla niepełnosprawnych mieszkańców i sprzętu, w tym rehabilitacyjnego i pomocniczego, likwidowano bariery architektoniczne w mieszkaniach. Pomogliśmy finansowo  tym, którzy z powodu pandemii musieli zrezygnować z pobytu w placówkach terapeutycznych i opiekuńczych, przekazaliśmy sprzęt do nauki zdalnej rodzinom zastępczym.

W zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia realizowana jest  budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach, która jest dofinansowana przez wszystkie lokalne samorządy. Od kilku lat prowadzimy również szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia

D.T.: Jak poradził sobie Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie podlegający Starostwu?

B.Ł.:Rozpoczął on funkcjonowanie w czerwcu 2019 r. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i całym spektrum autyzmu.

Wybuch pandemii wiele zmienił. Mimo starań, wprowadzonych  ograniczeń i stosowania środków dezynfekcyjnych w końcówce 2020 roku  placówka nie uchroniła się  przed zarazą. Był to czas bardzo trudny dla mieszkańców i pracowników. Mieszkańcy, pomimo swoich chorób fizycznych i psychicznych, dzielnie znosili  kolejne ograniczenia związane z dodatkową izolacją. Pracownicy, którzy nie byli w izolacji ani kwarantannie,  przychodzili  do pracy i,  ubrani w  kombinezony ochronne,  opiekowali  sięzakażonymi mieszkańcami.

W styczniu 2021 roku większość mieszkańców i pracowników została zaszczepiona, mimo to  zmuszeni zostaliśmy zmagać się z kolejnym atakiem wirusa. Przy obecnym zakażeniu mobilizacja i odpowiedzialność pracowników spowodowała, że  żaden z mieszkańców nie został bez opieki. Współpraca lekarza rodzinnego, pielęgniarek, opiekunek i całego personelu pozwala na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację zdrowotną mieszkańców i pracowników tej placówki.

D.T.: Mówi się, że gospodarka kraju mimo Covid-19, utrzymuje dobrą kondycję dzięki inwestycjom samorządowym. Czy dużo ich poczynił Powiat Kartuski w ubiegłym roku?

B.Ł.: Na początkowym etapie pandemii realizacja części zadań ulegała wstrzymaniu ze względu na zamknięcie gospodarki, jednak w dalszej części roku, gdy sytuacja się nieco ustabilizowała, mogliśmy kontynuować nasze inwestycje. Takie jak,remont drogi powiatowej na odcinku Pępowo-Leźno, czy remonty dróg powiatowych relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno i Kiełpino – Pikarnia. To też rozbudowa pomieszczeń pod potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa w obiekcie położonym w Sierakowicach. Wykonano również remont niektórych pomieszczeń PCPR w Kartuzach, by podnieść standard usług dla klientów centrum i przygotowano w tej instytucji projekt budowy łącznika.  Ponadto przygotowano się do zrealizowania II etapu budowy szkolnej hali sportowej w Przodkowie, przeprowadzono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę.

Zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze dla mieszkańców powiatu są dobre drogi. W ostatnich dwóch latach Powiat Kartuski wykonał przebudowy, remonty kilkunastu odcinków dróg, na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Pozyskał przy tym, dofinansowanie w wysokości ok. 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Poza inwestycjami wspomnianymi wcześniej warto przypomnieć  przebudowę drogi na odcinku Czeczewo-Przodkowo, wyremontowaniedrogi powiatowej  Pępowo-Leźno. Oprócz tego, za kwotę ponad 1 mln zł odnowiono nawierzchnię dróg: Sulęczyno-Lipusz, Goręczyno-Ostrzyce oraz drogi w miejscowościach Kiełpino, Szarłata i Tuchom.

W lipcu ubiegłego roku zakończyliśmy  warte 63,8 tys. zł zadanie budowyOtwartej Strefy Aktywnościw Kartuzach przy ul. Mściwoja II, która ma służyć nie tylko uczniom Zespołu Szkół Technicznych,  ale też  mieszkańcom miasta.  Pozyskaliśmy na nie 25 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

D.T.: Czy Starostwo pomagało swoim placówkom oświatowym w lepszym dostosowaniu się do nauki zdalnej?

B.Ł.:To był bardzo trudny czas dla nas wszystkich. I jest…  Przestawienie się w tak krótkim czasie na zupełnie nową organizację pracy było wielkim wyzwaniem.  Troska o sprzęt i przepływ informacji nie mogła przesłonić koniecznego wsparcia dzieci i rodziców. Ostatecznie, korzystając z programów rządowych, takich jak ,, Zdalna Szkoła”, zakupiliśmy i przekazaliśmy szkołom  30 zestawów komputerowych, na które składały się laptopy z oprogramowaniem, bezprzewodowe myszki i słuchawki. Dodatkowo w celu rozszerzenia zasobów informatycznych,  w uzupełnieniu tego projektu,  Powiat Kartuski zakupił z własnych środków 2 zestawy komputerowe.

Zadbaliśmy o środki ochrony osobistej. Przekazaliśmy placówkom przyłbice, środki dezynfekujące, maseczki i termometry otrzymane ze wsparcia Wojewody i zakupione z budżetu Powiatu.  Ważne były spotkania Starosty oraz dyrektora Wydziału Edukacji  z dyrektorami szkół Powiatu Kartuskiego,  podczas których omawiane były zmiany przepisów, regulaminy  wewnętrzne  i  procedury. Ze strony Starostwa stale  dostępne było i jest wsparcie prawne i organizacyjne. Bardzo ważna była pomoc w przekazywaniu informacji o szkoleniach i dostępie do materiałów metodycznych, przydatnych w kształceniu na odległość. Staraliśmy się też pomagać w szybkiej reakcji na konieczne zawieszenia zajęć, zwłaszcza że na początku pandemii procedury były dość uciążliwe.

D.T.: Jak wygląda współpraca powiatu z gminami?

B.Ł.:Współpraca z gminami i innymi samorządami oraz instytucjami to priorytet Powiatu Kartuskiego. Tylko z wykorzystaniem  efektu synergii, mając na uwadze jakże często dużą skalę naszych przedsięwzięć,  jesteśmy w stanie szybko i skutecznie wprowadzać w życie projekty rozwiązujące codzienne problemy mieszkańców – komunikacyjne, zdrowotne, związane z edukacją i pracą.

 Nie jesteśmy samotną wyspą. Żyjemy we wspólnej przestrzeni, połączeni siecią dróg, edukacją, handlem i biznesem. Stanowimy część metropolii, dlatego wspólnie inwestujemy  w rozbudowę i poprawę jakości dróg, dostępność komunikacji autobusowej i kolejowej, ochronę zdrowia i wysoką jakość usług społecznych. Przykładem jest choćby wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej Gowidlino-Sulęczyno. Wartość tego projektu wyniosła ponad 2,2 mln zł, a dofinansowanie to prawie 300 tys. zł z UE i kolejne 300 tys. – z budżetu gminy Sulęczyno.

Przy współpracy z gminami w ostatnich dwóch latach dokonano  budowy chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych na kwotę łączną ponad 3,6 mln zł, w tym z 45% udziałem gmin powiatu.

Przykładem takiej współpracy, jest też wspólna, powiatowo – gminna  partycypacja w udzielaniu pomocy psychiatrycznej młodzieży i dzieciom oraz wsparcia osobom w kryzysie. Pomagamy sobie przy renowacji zabytków i  budynków sakralnych, budowie chodników,  ścieżek, lokowaniu punktów obsługi klientów starostwa bliżej mieszkańców, w gminie, itd.


D.T.: Sukcesy roku ubiegłego również te medialne.

B.Ł.:Niewątpliwym sukcesem są zakończone z dobrym skutkiem aplikacje , dzięki którym  pozyskaliśmy dofinansowanie  z przeznaczeniem na infrastrukturę i potrzeby społeczne. Z rządowego wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Powiat Kartuski otrzymał ponad 3 mln zł. Środki te mają stanowić rekompensatę utraconych wpływów podatkowych, będących następstwem pandemii COVID-19 i mają zostać przeznaczone na inwestycje.

Powiat Kartuski zawsze zajmował wysokie miejsca w rankingu powiatów aktywnieubiegających się  o środki unijne. Dumny jestem z wykonanych inwestycji drogowych, które realizowaliśmy  przy wsparciu z budżetu państwa oraz środków z UE. Warto podkreślić, że zawsze staramy się je lokować w każdej z gmin powiatu. Cieszę się też, że w ubiegłym roku przygotowaliśmy się do planów remontu  budynku po Sądzie Rejonowym z przeznaczeniem na poprawę standardu obsługi naszych petentów oraz  warunków pracy pracowników Starostwa. Ruszamy z inwestycją, której zakończenie planujemy za rok.

Dodam, że od  kilku lat prace naszego samorządu są wysoko oceniane w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. W 2020 roku zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze