Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Budżet na 2024 rok uchwalony. 35 mln zł na inwestycje dla mieszkańców

Dochody w wysokości 151 mln zł i równoważne im wydatki, z czego 24 proc. to nakłady na inwestycje. Takie zapisy planu finansowego powiatu kościerskiego na 2024 roku radni przyjęli na sesji w dniu 20 grudnia. Głosowanie było jednomyślne.

Plan finansowy powiatu na rok 2024 przygotowany został przez starostę Alicję Żurawską i jej najbliższych współpracowników – skarbnika i sekretarza powiatu. Jak podkreśla A. Żurawska, zapewnia on stabilne finansowanie samorządu i inwestycje, które służą społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatu. Zakłada on, że po stronie przychodów 151 mln zł. Zaplanowane wydatki mają wynieść około 150 mln zł. Budżet w przeciwieństwie do tych z lat poprzednich się równoważy. Według jego zapisów zadłużenie samorządu na koniec br. ma wynieść 14 mln zł, czyli niecałe 10 proc. według standardowych wyliczeń. Będzie to jeden z najniższych wskaźników zadłużenia samorządu w regionie. Dla przypomnienia, na przełomie lat 2012/2013 zadłużenie powiatu sięgnęło 40 mln zł, co stanowiło prawie 61 proc., więc powiat był niewypłacalny. Od roku 2014 zaczyna się spłata zadłużenia, która w kadencji 2018-2021 wyniosła ponad 4,4 mln zł.

Inwestycje za pozyskane środki

W planie finansowym zapisano pośród wydatków majątkowych kwotę 35 mln zł. Z tej kwoty 25 mln zł to środki pozyskane głównie z programów rządowych. Wkład własny samorządu w te inwestycje jest bardzo pokaźny i wynosi prawie 10 mln zł.

Pośród zaplanowanych inwestycji dominują te drogowe. Celem władz powiatu jest dalsza modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej. Stąd realizowane będą modernizacje kolejnych odcinków dróg relacji Nowa Kiszewa-Wiele i Stare Polaszki-Stara Kiszewa. Nakłady inwestycyjne objęły również oświatę. W bieżącym roku powiat przeznaczy znaczne kwoty na placówki oświatowe.

– Budżet na 2024 rok to zaplanowane inwestycje, finansowa stabilność i dążenie do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Naszym celem jest umacnianie infrastruktury i poprawa warunków życia mieszkańców. Zdecydowanie afirmujemy nasze zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej i z optymizmem patrzymy w jego realizację. Działamy dalej, a już niedługo zgodnie z zarysowanym planem nowego budżetu – powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski.

SP/opr.red

Komentarze