Gmina Kościerzyna Szkolnictwo Wokół nas

Powiat kościerski. Jarosława Łoncka dyrektor „Ekonomika” wśród elitarnego grona Profesorów Oświaty

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie były okazją do odznaczenia przez Ministra Edukacji zasłużonych dla edukacji osób. W gronie tym znalazła się Jarosława Łoncka, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie. Weszła ona do wąskiego grona szesnastu osób w całym pomorskim, które mogą pochwalić się takim tytułem.

Profesor Oświaty to tytuł honorowy nadawany na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Tytuł ten może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu, co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym, co najmniej 10-letni okres pracy, jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Wnioski do Kapituły składane są przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Skuteczny menedżer

Jarosława Łoncka pełni funkcję dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie od 1 września 2002 roku. Kierowana przez nią szkoła znana jest ze zdobycia tytułu „Kuźnia Talentów” promowany przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich. Sukcesami może się pochwalić działająca przy szkole Orkiestra Dęta „Begama”. Oczkiem w głowie pani dyrektor Koło Ratowników Medycznych, dla którego Pani dyrektor opracowała autorski program – szkolenia młodzieżowych ratowników medycznych. W ramach ww. koła uczniowie przygotowywani są do udziału w zawodach i turniejach, w których osiągają corocznie znaczące sukcesy.

Kompetentny dyrektor

Ekonomik: znany jest z tego, że uczestniczy w różnego rodzaju projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Szkoła ta corocznie bierze udział w międzynarodowych projektach ERASMUS i POWER. Renoma Ekonomika bierze się stąd, że pracują w niej wykwalifikowana, oddana edukacji kadra. To dzięki niej uczniowie osiągają znaczne sukcesy. Świadczy o tym wysoki wskaźnik zdawalności egzaminów zewnętrznych przez uczniów pionu ekonomicznego, a także uczestnictwo uczniów w wielu olimpiadach zawodowych, konkursach tematycznych oraz rozgrywkach sportowych, gdzie odnoszą indywidualne i zespołowe sukcesy.

Nad.opr/red.

Komentarze