Powiat kościerski Samorząd Wokół nas

Powiat kościerski. Kościerski rynek pracy w statystykach PUP. W sierpniu mniej bezrobotnych niż w lipcu

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie opublikował statystyki liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych na dzień 31 sierpnia 2023 roku. W porównaniu z lipcem liczby te są nieznacznie mniejsze, ale w porównaniu z poprzednimi latami sinusoida wykresu ma różne wahania.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1781 osób, z czego 1062 osób to kobiety. W stosunku do stanu z końca lipca 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 13 osób, w tym 6 osób to kobiety. Dla porównania w sierpniu 2022 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 20 osób, natomiast w sierpniu 2021 r. zanotowano spadek o 64 osoby. Ogólnie na koniec sierpnia 2023 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie było o 114 osób bezrobotnych więcej niż na koniec sierpnia 2022 r. lecz o 125 osób bezrobotnych mniej niż na koniec sierpnia 2021 r. Z aktualnej liczby bezrobotnych 251 osób posiada prawo do zasiłku, co stanowi 14,1 proc. 620 osób nie przekroczyło 30 roku życia i ta grupa stanowi 34,8 proc. Z tej liczby 363 osoby to bezrobotni do 25 roku życia – 20,4 proc. Aż 811 osób z ogólnej liczby to osoby długotrwale bezrobotne, stanowiąc 45,5 proc. Liczba osób powyżej 50. roku życia wynosi 334 i jest to 18,8 proc. ogółu bezrobotnych.

642 osoby bezrobotne nie posiadają kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na 36 proc. ogólnej liczby. 283 osoby nie posiadają doświadczenia zawodowego a ponad połowa, bo 51,7 proc. ma wykształcenie poniżej średniego. Zarejestrowanych jest 921 takich osób.

Wsparcie dla bezrobotnych

Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2023 r. wyniosła 7,3 proc. W miesiącu tym zanotowano większą liczbę podjęć pracy przez osoby bezrobotne – 133, niż w sierpniu 2022 r. i w sierpniu 2021 r., odpowiednio o 13 i 6 osób.

W poprzednim miesiącu skierowano ogółem 44 osoby bezrobotne na programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy, takie jak prace interwencyjne, szkolenia, staże zawodowe, prace społecznie użyteczne czy rozpoczęcie własnej działalności. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r. w programach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy uczestniczyło 509 osób, z czego najwięcej to zatrudnieni w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy a także zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych. Sporą grupę, 86 osób, stanowili bezrobotni którzy otworzyli własną działalność gospodarczą.

BM

Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Podczas konferencji regionalnej z okazji 20-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz 18-lecia Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie został wyróżniony przez Pomorski Konwent CIS i KIS.

PUP został wyróżniony za możliwość współpracy w życzliwej i twórczej atmosferze, która przyczyniła się do wzrostu jakości świadczonych usług przez podmioty zatrudnienia socjalnego i wpisaniu się ich na trwałe w system pomagania osobom potrzebującym wsparcia w województwie pomorskim.

Komentarze