Gmina Kartuzy OSP Wokół nas

Prokowo. Obchody 90-lecia powstania OSP. Medale i odznaczenia dla druhów, a dla jednostki rozbudowana strażnica

Uroczystości zorganizowano na poziomie odpowiadającym randze wydarzenia. Stąd ich częścią było oficjalne otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej strażnicy. W taki dzień nie mogło zabraknąć honorów i podziękowań dla druhów najbardziej zasłużonych. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz pożarniczych i samorządowych podkreślali znaczącą rolę jaką OSP Prokowo odgrywa w gminnym i powiatowym systemie obrony przeciwpożarowej.

Przez dziewięć dekad strażnica OSP wrosła w krajobraz wsi, a w świadomości jej mieszkańców wykształciła się chęć strażackiej służby. Budynek zmieniał się wraz z latami, aby w kwietniu br. osiągnąć stan pozwalający na zapewnienie właściwych dziś warunków służby dla strażaków-ochotników. Przybywało sprzętu i wyposażenia. Kolejne pokolenia mieszkańców wydawały oddanych służbie druhów, także dziś można wskazać rody, w których przechodzi ona z ojca na syna. Nawet w ostatnich, trudnych latach jej drużyny MDP są liczne i zaangażowane, czego dowodem pierwsze miejsca na zawodach gminnych i powiatowych. Przed OSP Prokowo jest przyszłość…

Jednostka doceniona przez samorząd

Wszystko to dało się odczuć podczas uroczystości jubileuszowych. Rozpoczęła je msza w miejscowym kościele, podczas której modlono się za czynnych członków jednostki i tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Uroczysty jej charakter nadawała obecność orkiestry dętej z OSP Kartuzy i pocztów sztandarowych z pozostałych gminnych jednostek. Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali do strażnicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Ich głównym punktem było oficjalne otwarcie rozbudowanej strażnicy. Dzięki inwestycji rozpoczętej w grudniu 2021 roku rozbudowano stanowisko dla wozu bojowego, wykonano nową kuchnię, zwiększono powierzchnię świetlicy. Wydzielono dodatkowe stanowisko garażowe oraz wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornik retencyjny.

– Zawsze podziwiałem Waszą jednostkę, której członkowie nigdy nie odmawiali gdy trzeba było nieść pomoc. Obserwowałem jak staracie się podnosić swoje kompetencje, jak doskonalicie umiejętności. Stąd cieszę się, że znaleźliśmy w budżecie środki – 1,2 mln zł na tę inwestycję. Niech Wam służy. Z okazji jubileuszu dziękuję Wam za Waszą bezinteresowną służbę – mówił Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz.

W podobnym tonie wypowiadał się starosta Bogdan Łapa oraz przedstawiciele Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP.

Medale i odznaczenia dla druhów

Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie przedstawił dh Marcin Okrój, prezes jednostki. Dziś liczy ona 76 członków czynnych i 9 honorowych. Działające przy niej z sukcesami Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczą 24 członków.

Częścią uroczystości było wręczenie podziękowań, medali, odznaczeń druhom, którzy na przestrzeni ostatnich lat najbardziej zasłużyli się dla jednostki, oraz wielu innym za wysługę lat. Najwyższe, pożarnicze odznaczenie – Złoty Znak Związku OSP RP wręczono dh Kazimierzowi Lewińskiemu. Pięciu druhów otrzymało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Jego srebrną wersję otrzymali dh Sławomir Drawc i dh Andrzej Zblewski. Władze pożarnicze województwa pomorskiego przyznały Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego” dla siedmiu druhów. Odznaka Strażak Wzorowy trafiła do dha Marcina Dawidowskiego, dha Krzysztofa Gizeli i dha Mateusza Mielewczyka. Wielu członków jednostki z okazji jubileuszu otrzymało odznaki za wysługę lat.

D. Tryzna

Dh Marcin Okrój, prezes OSP Prokowo

Strażacki dorobek, mundur, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Chcąc oddać cześć temu tak szczytnemu celowi jakim jest ratowanie ludzkiego życia i dobytku podczas ciężkich akcji strażackich spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystej zbiórce. Dziś dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie oraz mieszkańców naszej miejscowości jest dniem szczególnym, bowiem dokonuje się kolejny, ważny etap historii naszej jednostki – świętujemy 90-lecie istnienia naszej jednostki oraz oddajemy w użytkowanie zmodernizowany budynek strażnicy. 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie

OSP w Prokowie została założona w 1932 roku z inicjatywy grupy społeczników, mieszkańców wsi. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach dh Leon Cieszyński. Przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1936-37 przy OSP powstała licząca dwunastu członków orkiestra dęta, której kapelmistrzem został nauczyciel p. Bronk. Po 1945 roku większość członków orkiestry zasiliło szeregi orkiestry działającej przy OSP w Kartuzach.

Dzięki wsparciu lokalnej społeczności nową strażnicę oddano do użytku 13 lipca 1969 roku. W 1972 roku w dowód uznania za ofiarną działalność mieszkańcy ufundowali strażakom z Prokowa sztandar. Niemniej ważną datą w historii jednostki był rok 1977, kiedy to otrzymała ona pierwszy samochód bojowy marki Żuk GLM-8.

Rok 1988 przyniósł wielki sukces Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zespół tworzony przez chłopców w wieku 12-15 lat zdobył drugie miejsce na Zawodach Krajowych w Krapkowicach i awans na Międzynarodowe Zawody Pożarnicze.

W 2003 roku, po 27 latach eksploatacji Żuka, jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy marki Ford Transit.

W 2012 roku zmodernizowano strażnicę i nowy sprzęt. W końcu roku 2021 rozpoczęto prace przy rozbudowie jednostki, a 29 kwietnia 2023 oficjalnie ją otwarto.

Komentarze