Gmina Kartuzy Konkursy Szkolnictwo

Kartuzy. Gminny Konkurs Pięknego Czytania rozstrzygnięty

26 kwietnia w SP nr 2 odbył się XII Gminny Konkurs „Czytam, więc jestem”. Wzięli w nim udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych z gminy Kartuzy. Każdą placówkę reprezentowały dwie osoby. Głównym celem konkursu była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych.

Wzorem lat ubiegłych uczestnicy konkursu czytali fragmenty utworu konkretnego autora, który ufundował nagrodę główną – książkę z dedykacją. W tym roku była to Agnieszka Frączek i utwór pt. „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. Dyrektor Piotr Kloczkowski powitał wszystkich zebranych oraz dokonał uroczystego otwarcia wydarzenia.

Komisja w składzie: Barbara Kąkol – dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Dominika Karwacka-Stencel – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach oraz Kazimiera Socha – pracownik Biblioteki Publicznej w Kartuzach po wnikliwej naradzie przyznała I miejsce Annie Lewańczyk ze SP w Łapalicach. Drugie miejsce przyznano Małgorzacie Kaczor ze SP Nr 5 w Kartuzach, trzecie miejsce zajęła Agata Piekarska ze SP w Mirachowie. Wyróżniono Kornelię Kulaszewicz, która reprezentowała SP nr 2.

Nad/opr.red

Komentarze