Wokół nas

Region. Echa wojny na Ukrainie. Apele Biskupa Pelplińskiego i Marszałka Pomorskiego

Od wczoraj Ukraina stała się ofiarą napaści sił zbrojnych Rosji. Jej wynikiem m.in. zniszczenia, zabici, ranni cywile oraz exodus mieszkańców tego kraju. Polska spodziewa się wielkiej fali uchodźców.

Już pierwszego dnia wojny Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna zwrócił się z prośbą do księży o kontynuowanie modlitw we wszystkich kaplicach i kościołach diecezji w czasie Mszy Świętych, w intencji pokoju na Ukrainie.

– Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji – czytamy w apelu, który będzie odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach.

W całym kraju również w naszym regionie pojawiły się znaki solidarności z napadniętą Ukrainą. Popłynęły słowa wsparcia z różnych środowisk, od parlamentarzystów, po samorządy i stowarzyszenia.

– Z przerażeniem przyjęliśmy wiadomość o otwartej, brutalnej, zbrojnej napaści na Wasz kraj. Podtrzymujemy deklarację pełnej solidarności i wsparcia. Nie zostawimy Was samych. Możecie liczyć na naszą pomoc – pisze w swoim apelu Marszałek Pomorski Mieczysław Struk. Podkreśla w nim, że na Pomorzu mieszka wielu Ukraińców, którzy są sąsiadami, kolegami z pracy, uczelni, czy też znajomymi.

O solidarności z narodem ukraińskim mówi też Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wiece w naszych powiatach

Już wczoraj późnym popołudniem wiec solidarnościowy z zaatakowaną Ukrainą odbył się na kościerskim rynku. Jego organizatorzy chcieli podkreślić solidarność z Ukraińcami, którzy mieszkają w Kościerzynie. Żyją tu, pracują, a w tej chwili nie mają kontaktu z bliskimi. Wiec miał pokazać im siostrzeństwo, braterstwo i miał być przekazem, że nie są sami. Manifestacja zaplanowana została również w Kartuzach. Odbędzie się na rynku w najbliższą niedzielę.

Pomoc dla poszkodowanych wojną

Do udzielania pomocy poszkodowanym wojną wezwał też Biskup Pelpliński. Zaapelował on do wiernych z diecezji, aby 27 lutego we wszystkich parafiach zorganizować zbiórki dotyczące pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Pieniądze te zostaną wpłacone na konto Caritas.

– Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia w materialny sposób. Stąd dzisiaj i w najbliższą środę po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. Akcję pomocy będzie koordynować Caritas diecezjalna wraz z Caritas Polska – pisze ks. Biskup.

Datki można wpłacać też samodzielnie na konto Caritas Polska: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA. Można również wysłać SMS o treści UKRAINA pod numer 72052.

D. Tryzna

Komentarze