Inwestycje Powiat kościerski

Region. Strategiczna inwestycja drogowa dla Pomorza. Modernizacja DW 221 z unijnym dofinansowaniem

Już niedługo rusza jedna z najważniejszych inwestycji drogowych dla województwa pomorskiego. Droga wojewódzka 221, łącząca Kościerzynę z Przywidzem, zostanie gruntownie zmodernizowana na odcinku około 24 km. Inwestycja ta, której koszt zostanie pokryty w 85% z funduszy unijnych, ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.

Decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania wręczył przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku marszałek Mieczysław Struk. Unijne wsparcie wyniesie około 330 mln zł, co stanowi istotną część kosztów całej inwestycji.

Znaczenie DW 221

Droga wojewódzka 221 jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na Pomorzu, łącząc Gdańsk z Kolbudami, Przywidzem i Kościerzyną. Codziennie korzysta z niej nawet 10 tys. pojazdów. Marszałek podkreśla, że inwestycja ta przyczyni się do lepszego połączenia regionu, poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców miejscowości, przez które przebiega DW 221.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki: Kościerzyna – Nowa Karczma oraz Nowa Karczma – Przywidz, każdy o długości około 12 km. Modernizacja obejmie: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę wysp uspokajających ruch na wjazdach do miejscowości, przebudowę przystanków autobusowych z zatokami, budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach, instalację oświetlenia ulicznego.

Poprawa infrastruktury drogowej

Modernizacja dróg wojewódzkich jest jednym z priorytetowych działań samorządu województwa pomorskiego, które nie byłoby możliwe bez wsparcia Unii Europejskiej. Marszałek podkreśla, że dzięki licznym inwestycjom poprawił się stan techniczny dróg wojewódzkich, wzrosła spójność przestrzenna regionu i bezpieczeństwo użytkowników dróg. Obecnie niemal 71% długości dróg wojewódzkich znajduje się w stanie bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym. Ponad 64% mieszkańców województwa może w ciągu 60 minut dojechać samochodem do Trójmiasta, a liczba wypadków drogowych od 2004 roku zmniejszyła się ponad dwukrotnie.

Nad/opr.red

default

Komentarze