Wokół nas

Region. Wyznaczyli kierunki działania na następne 5 lat. II Kongres Młodych Kaszubów

Po pięciu latach od I Kongresu Młodych Kaszubów, który odbył się w Kartuzach, w minioną sobotę w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się II kongres. Poprzedziła go uroczysta msza święta w języku kaszubskim, celebrowana przez biskupa Wiesława Szlachetkę.  

W koncelebrze uczestniczyli ks. prof. Jan Perszon, ks. prał. Wincenty Pytlik – wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Bpa Konstantyna Dominika, ks. Krzysztof Tusk z Komisji Kościelnej działającej przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz gospodarze miejsca z ojcem gwardianem Joelem na czele. Kongres był połączony z proklamacją ważnej księgi niezbędnej do godnej celebracji mszy z kaszubską liturgią. Modlitwy odczytali młodzi uczestnicy kongresu: Julia Domarus z Łebieńskiej Huty, Antoni Pryczkowski z Banina i Dorota Bach z Dębogórza. Lekcję odczytała Aleksandra Kalkowska z Załęża, z kolei psalm zaśpiewała Małgorzata Lange z Gościcina przy akompaniamencie Mateùsza Titësa Meyera z Lewinka – od niedawna miejscowego organisty.

Dyskusje na temat języka kaszubskiego

Wraz z niemal 50. innymi aktywnymi młodymi Kaszubami podjęli oni w  murach Pałacu Przebendowskich dyskusję na temat aktualnej kondycji języka kaszubskiego, ale przede wszystkich działalności międzykongresowej mającej na celu ożywienie ruchu młodych i wzmocnienie ich wpływu na ogólną działalność kaszubską, zwłaszcza w szeregach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

– Mieszkam od wielu lat w Niemczech. Mam tam doświadczenie marginalizowania polskiego języka. Dzięki powieści „Żëcé i przigòdë Remusa” odkryłem na nowo swoją kaszubską tożsamość – mówił Krzysztof Patok. Oprócz K. Patoka swoimi doświadczeniami dzielili się Mateùsz Titës Meyer o procesie nauki kaszubskiego w szkołach, dr Dariusz Majkowski o literaturze, także Robert Groth o pracy dziennikarskiej. Patrycja Andryskowska i Mateusz Klebba poprowadzili wszystkie te działania. W przyjętej deklaracji ideowej podkreślono potrzebę dążenia w perspektywie przyszłości do obowiązkowej nauki kaszubskiego w szkołach.

Nad/opr.BM

Deklaracja ideowa
II Kongresu Młodych Kaszubów

I Kongres Młodych Kaszubów wypracował postulaty działań młodych Kaszubów na wiele lat. Zachęcił, by powstawały kolejne kluby młodych przy oddziałach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I Kongres wykazał także, że w każdym powiecie są młodzi bardzo zainteresowani kaszubskim regionalizmem. Ten powiew młodości zasila oddziały ZKP. W przyszłości to właśnie ci młodzi ludzie przejmą zaszczytny i niełatwy obowiązek prowadzenia i rozwoju kaszubskich organizacji. II Kongres pragnie zachęcić do dalszego podejmowania tych działań, a nawet zintensyfikowania i poszerzenia ich zakresu tematycznego. Szczególną dla nas wartością jest zachowanie i rozwój języka kaszubskiego. Dlatego zachęcamy, by młodzi kształcili się i podejmowali pracę jako nauczyciele tego języka, a także w charakterze dziennikarzy, literatów, twórców i pracowników kultury. Jednocześnie zwracamy się do działaczy z oddziałów ZKP, by wspierali powstawanie klubów młodych przy swoich organizacjach. Należy otoczyć szczególną opieką wszelkie inicjatywy młodych, które mają na celu dobro naszego języka i kultury. To jest nasze dziedzictwo, na które składa się praca wielu pokoleń. O nie chcemy zabiegać z myślą o przyszłych generacjach.

Komentarze