Gmina Stara Kiszewa OSP

Stara Kiszewa. Zjazd Gminnego Związku OSP RP. Zmiany personalne we władzach

Spotkanie wyborcze gminnych władz OSP odbyło się w ubiegłą sobotę i przyniosło całkowicie nową Komisję Rewizyjną i zmianę kilku osób w zarządzie. Zjazd był okazją do podziękowania dla prezesów jednostek oraz wszystkich, którzy wspierają działalność OSP. Rozmawiano również o potrzebach kiszewskich druhów na najbliższe lata.

Na początku spotkania prezes dh Józef Czapiewski na ręce przedstawicieli dziesięciu jednostek złożył pamiątkowe podziękowania za minioną kadencję. Statuetkę otrzymał m.in. wójt gminy Marian Pick. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Lasów Państwowych, Nadleśniczy Michał Jaworski i Nadleśniczy Andrzej Przewłocki, zostali obdarowani strażackimi maskotkami.

Podsumowanie kadencji

Jak poinformował prezes dh J. Czapiewski, na terenie gminy działa jedenaście jednostek, z których dwie: Stara Kiszewa i Stare Polaszki są w KSRG. Pięć z nich to jednostki samochodowe, a pozostałe cztery to jednostki typu M. Łącznie działa w nich 288. druhów czynnych, 15. wspierających i 15. honorowych. Przy jednostkach działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

W minionej kadencji odnotowano łącznie 714 akcji, z czego 221 to pożary, a 493 to zderzenia miejscowe.  Były też 43 alarmy fałszywe. Zdecydowanie najwięcej wyjazdów odnotowano w roku 2017 i w 2018. W tym czasie wydatkowano na gminne OSP prawie 1,1 mln zł.

Kończąc swoje sprawozdanie prezes podziękował druhom, członkom zarządu poszczególnych jednostek oraz tym wszystkim, którzy wspierali OSP w minionej kadencji.

Wspomniał również o sprawach, które konieczne są jeszcze do zrealizowania, a wśród nich najważniejsze to rejestracja tych jednostek, które jeszcze nie mają KRS. 

Widoczna zmiana pokoleniowa we władzach

W zjeździe na 29. druhów delegatów wzięło udział 20., więc był on prawomocny. Delegaci udzielili absolutorium odchodzącemu zarządowi i wybrali nowe władze. Całkowicie skład swój zmieniła Komisja Rewizyjna. W zarządzie pojawiły się cztery młode twarze. Wśród nich nowa sekretarz dh Marzena Krzoska. Wybrano również delegatów na zjazd powiatowy. Zostali nimi druhowie: Andrzej Mazur, Adam Kaszubowski, Grzegorz Szwarc i Karol Wołoszyk.  

Wśród podjętych uchwał zjazdowych była również ta w sprawie wyrażenia przez zarząd woli nabycia przez jednostkę OSP w Starej Kiszewie nowego wozu strażackiego.

Dziękowali jednym głosem

Podziękowania ustępującym władzom i życzenia udanej kadencji dla nowych, zaczął Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Klinkosz. Powtórzył to samo wójt Marian Pick. Przyłączyli się do nich również ks. proboszcz miejscowej parafii Andrzej Taliński, leśnicy i przedstawiciel Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Wiesław Kiedrowicz. O rozumieniu potrzeb druhów zapewniał wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Sulewski.

D. Tryzna

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starej Kiszewie na lata 2021-2026:

 • Prezes – dh Józef Czapiewski
 • Wiceprezes – dh Marian Pick
 • Wiceprezes – dh Grzegorz Szwarc
 • Komendant gminny – dh Andrzej Mazur
 • Z-ca Komendanta  – dh Adam Kaszubowski
 • Sekretarz – dh Marzena Krzoska
 • Skarbnik – dh Monika Bławat
 • Członkowie zarządu: dh Adam Chmura, dh Franciszek Stobba, dh Magdalena Siodelska, dh Krzysztof Słomiński, dh Piotr Ciepliński, dh Karol Wołoszyk, dh Henryk Troka, dh Ireneusz Kapiszka, dh Krzysztof Olszewski, dh Adam Dębski, dh Kamil Słomiński, dh Tadeusz Tocha

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Dh Michał Dysarz
 • Dh Paweł Wołoszyk
 • Dh Oskar Kaszubowski
Podziękowania i pamiątkowe statuetki powędrowały do prezesów jednostek.
Nadleśniczy Michał Jaworski i Nadleśniczy Andrzej Przewłocki otrzymali strażackie pluszaki.
Obradują komisje zjazdowe.
Druhom dziękował ks. proboszcz Andrzej Taliński.
Zupełnie nowa Komisja Rewizyjna w składzie dh Michał Dysarz, dh Paweł Wołoszyk i dh Oskar Kaszubowski.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2021-2026.

Komentarze