Gmina Sierakowice OSP

Tuchlino. Wybory władz Gminnego Związku OSP. Nagrodzili, wybrali i pożegnali dh Zbigniewa Kostucha

Zjazd Gminnego Oddziału OSP w Sierakowicach miał szczególnie uroczystą oprawę i wielu znamienitych gości. Ważną jego częścią było uhonorowanie zasłużonych druhów i pożegnanie wieloletniego prezesa dh Zbigniewa Kostucha. Padło wiele dobrych słów i podziękowań pod adresem strażaków – ochotników i ich władz.

Jego uczestników powitali wspólnie dh Zbigniew Kostuch i wójt Tadeusz Kobiela. Byli wśród nich: senator Stanisław Lamczyk, przedstawiciele władz powiatowych OSP i PSP oraz radni gminni. Prowadzenie zjazdu wziął na swoje barki dh Jarosław Jóskowski.

Honory dla zasłużonych druhów

Przed procedowaniem uchwał zjazdowych odbyła się dekoracja odznaczonych druhów. Zloty Medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’ otrzymał dh Tomasz Polejowski. Ten sam medal, ale srebrny otrzymał dh Rafał Treder, a brązowy dh Adrian Jóskowski. Druhowie Maciej Koszałka i Mariusz Dejk otrzymali Odznakę ,,Strażak Wzorowy’’. Odznaki Honorowe ,,Zasłużony dla pożarnictwa Województwa Pomorskiego’’ otrzymali: złotą – dh Łucjan Jóskowski, srebrną – dh Andrzej Bojanowski.

Dobre dane za poprzednią kadencję

Jak poinformował w swoim sprawozdaniu dh Zbigniew Kostuch, w pięciu jednostkach na terenie gminy działa 296. członków czynnych, w tym jest 41 kobiet tworzących trzy drużyny żeńskie. Drużyn MDP jest aż dziesięć, grupują one 86. członków, z czego 46 to dziewczęta. To, co wyróżnia gminne OSP to fakt, że przy jednostce w Sierakowicach działa zespół sportowy.

Zaangażowanie druhów i stan sprzętu przedstawił komendant dh Andrzej Bojanowski. OSP gminne ma na stanie dziesięć samochodów i sporo innego sprzętu, takiego jak łodzie, pompy, agregaty itd. W ubiegłej kadencji druhowie wyjeżdżali do 1236. akcji, z czego 246 to pożary, a 936 to zagrożenia miejscowe. Uratowane przez nich mienie wycenione zostało na prawie 23,5 mln zł. W latach 2016-2020 jednostki otrzymały ponad 5,1 mln zł, z czego 4,4 mln zł z budżetu gminy a reszta to środki pozyskane z innych źródeł.

Dh Zbigniewa Kostucha zastąpił dh Andrzej Wenta

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrał władze na kadencję 2021-2026. Najważniejszą zmianą była ta na stanowisku prezesa Gminnego Związku OSP. Dotychczasowy dh Zbigniew Kostuch, który prawie trzy dekady działał na rzecz OSP, odszedł na strażacką emeryturę. Słów podziękowania za jego wieloletnią służbę nie szczędził wójt T. Kobiela i przedstawiciele pożarniczych władz. Koledzy druhowie pożegnali go strażackimi upominkami.

Ukonstytuowany nowy zarząd podjął swoją pierwszą uchwałę nadającą dh Zbigniewowi Kostuchowi tytuł Honorowego Prezesa. Zjazd zakończyły podziękowania złożone druhom przez senatora S. Lamczyka, wójta gminy i dh Edmunda Kwidzińskiego prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

D. Tryzna

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sierakowicach na lata 2021-2026

  • Prezes – dh Andrzej Wenta
  • Wiceprezes – dh Adam Maszota
  • Wiceprezes – dh Jarosław Jóskowski
  • Sekretarz – dh Sławomir Jóskowski
  • Członek prezydium – dh Krzysztof Myszk

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący – dh Krzysztof Brzeski
  • Członek – dh Zenon Breza
  • Sekretarz – dh Eugeniusz Bigus
Od lewej: uhonorowani medalami i Odznaką ,,Strażak Wzorowy”.
Odznaki Honorowe ,,Zasłużony dla pożarnictwa Województwa Pomorskiego’’ otrzymali: złotą – dh Łucjan Jóskowski, srebrną – dh Andrzej Bojanowski.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP miał wyjątkowo uroczysty charakter.
Wójt Tadeusz Kobiela dziękuję odchodzącemu dh Zbigniewowi Kostuchowi.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sierakowicach na lata 2021-2026.

Komentarze