Gmina Karsin OSP

Wiele. Zjazd wyborczy Gminnego Związku OSP w Karsinie, ,,Wiemy co mamy robić”

Obradujący w sobotę 4 września zjazd Gminnego Związku OSP skwitował ustępujące władze i wybrał nowe na kadencję 2021-2026. Poprowadzi je dalej dh Roman Brunke, co jak podkreślał Komendant Powiatowy PSP, zapewnia im dużą skuteczność, a zarazem powoduje, że w temacie pożarnictwa na terenie gminy dużo się dzieje. Podziękowano byłym członkom władz, druhom aktywnym, a nowemu zarządowi życzono sukcesów.

W zjeździe oprócz delegatów z ośmiu jednostek OSP z terenu gminy wzięli też udział goście. Wśród nich m.in. st. bryg. Tomasz Klinkosz Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie oraz Maciej Kostka Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz. Sprawozdanie Zarządu Gminnego odczytał prezes dh Roman Brunke. Pokazywało ono zakres działań jednostek OSP z gminy i ich skuteczność. Zebrani mogli usłyszeć, z jaką determinacją realizowane były w tej kadencji cele.  Choćby to, że kwota 2 mln zł trafiła z budżetu gminy na rzecz OSP. Dh Roman Brunke podkreślił, że w minionej kadencji nie było przypadku, aby jakikolwiek strażak utracił zdrowie lub życie w czasie akcji ratowniczej, co świadczyć ma o dobrym wyszkoleniu karsińskich druhów. Dodał, że wysoko należy oceniać takie inicjatywy jak niedawne ćwiczenia zorganizowane w gminie Karsin dla strażaków z czterech województw, odbywające się pod nazwą „Las 2021” i pod nadzorem komendanta wojewódzkiego PSP w Kościerzynie. W czasie tych ćwiczeń dwie jednostki OSP z gminy Karsin podpatrywały nowinki techniczne i nowe trendy stosowane w akcjach ratowniczych prowadzonych na bardzo dużych powierzchniach, zwłaszcza leśnych.

Podziękowania ustępującego zarządu

W swoim wystąpieniu dh R. Brunke podziękował też wszystkim strażakom z gminy za dotychczasowe zaangażowanie. Podziękował również Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Tomaszowi Klinkoszowi za owocną współpracę z komendą powiatową PSP, bez której wsparcia wiele zadań realizowanych przez karsińskich strażaków byłoby niemożliwe. Słowa podziękowania skierował także do instytucji współpracujących, licznych zakładów pracy, prywatnych darczyńców oraz podmiotów wspierających, m.in. do Nadleśnictw Lipusz, Kościerzyna czy Kaliska. Dzięki temu karsińscy druhowie wzbogacili się o sporo przydatnego sprzętu. 

Sprawne procedowanie

Następnie sprawozdanie odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Megier Wiesław. Wnioskowała ona o udzielnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Jak przedstawił przewodniczący Komisji Wyborczej dh Andrzej Zblewski, zjazd był prawomocny, gdyż na 41 wybranych delegatów obecnych było 32, co stanowi 75 proc. Delegaci ci udzielili jednomyślnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie dh Adam Osowski przewodniczący komisji Wyborczej przedstawił proponowane składy do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, do Komisji Rewizyjnej i propozycje kandydatur delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP.

Podczas zarządzanego głosowania kandydatury członków zarządu Oddziału Gminnego zostały przyjęte jednomyślnie. Następnie prowadzący zjazd przedstawił kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w wyborach i  kiedy lista została zamknięta przeprowadzono głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie. Wybrano również przedstawicieli z gminy Karsin do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Zostali nimi dh Krzysztof Datta i dh Józef Modrzejewski. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali również dh Józef Bok i dh Jerzy Zieliński.  

Dh Roman Brunke ponownie na czele

Następnie nowy zarząd ukonstytuował się. Prezesem dalej pozostał dh Roman Brunke wójt gminy Karsin. Występując po raz pierwszy w nowej kadencji podziękował uczestnikom zjazdu za zaufanie i przedstawił najważniejsze zadania do zrealizowania. Podkreślił, że władze OSP znają, jakie są priorytety na kadencję 2021-2026.  

Wystąpienia zaproszonych gości

Pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy PSP, po nim Nadleśniczy Maciej Kostka, który podziękował krótko po męsku.

– Bardzo dziękuję Wam strażakom za Waszą aktywność myślę, że w tej następnej kadencji, tyle ile będziemy mogli Wam pomóc, to na pewno pomożemy. Wszystkiego najlepszego nowym władzom – mówił  M. Kostka

W imieniu prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP dh Zbigniewa Stencla podziękowania złożył dh Józef Modrzejewski

– Przekazuję podziękowania ustępującemu zarządowi. Działaliście w trudnym okresie naznaczonym przez Covid, ale daliście sobie wyśmienicie radę. Nowemu zarządowi życzę satysfakcji z pełnionej funkcji – życzył dh Józef Modrzejewski

D. Tryzna

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP na lata 2021-2026

 • Prezes dh Roman Brunke
 • Wiceprezes dh Piotr Czapiewski
 • Wiceprezes dh Józef Bok
 • Komendant gminny dh Krzysztof Datta
 • Sekretarz dh Barbara Nilek
 • Skarbnik dh Józef Modrzejewski

Członkowie prezydium druhowie:

 • Henryk Pepliński
 • Remigiusz Ciężak
 • Stanisław Czapiewski
 • Jerzy Drążek
 • Arkadiusz Filipiak
 • Henryk Gorzeń
 • Wojciech Janikowski
 • Jakub Knapik
 • Walenty Kulas
 • Andrzej Lica
 • Jan Lipski
 • Ariel Mientki
 • Dawid Narloch
 • Sebastian Narloch
 • Benedykt Pazda
 • Henryk Rajski
 • Marek Sumionka
 • Marek Suszek
 • Jan Wardyn
 • Andrzej Zblewski

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2021-2026

 • dh Radosław Filipiak
 • dh Barbara Zabrocka
 • dh Jerzy Jeliński

St. bryg. Tomasz Klinkosz Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie

Znając dobrze władze zarządu Gminnego, a także to, że nie rzucacie słów na wiatr, to jestem święcie przekonany, że przez następne pięć lat i nieważne kto w tym zarządzie będzie, to pożarnictwo w gminie Karsin będzie się rozwijać.

Słyszałem słowa wdzięczności pod moim adresem, ale one są zbyteczne, bo za to co robię płaci mi państwo co miesiąc i nie robię łaski pomagając Wam. Natomiast to ja chciałem Wam podziękować za to, co robicie, za te wszystkie Wasze inicjatywy i pomysły. Dziękuję też za to, że jak się pojawia u mnie jakakolwiek jednostka z gminy Karsin to ma pomysł, który jest sensowny, przemyślany, jego realizacja jest już zaplanowana, rozpisana na nuty i tylko delikatnie czasami jest potrzebna moja pomoc i wtedy ja z największą przyjemnością Wam pomagam. Jestem bardzo wdzięczny Wam za to, że chce się Wam zajmować OSP z pułapu zarządzających. W Waszych jednostkach oprócz pieniędzy z budżetu gminy pojawiło się też mnóstwo środków z zewnątrz wynikających z Waszej aktywności, umiejętności pisania wniosków i otrzymywania tą drogą wsparcia. Należycie do tych, którzy nie czekają na łaskę i nie proszą nie mając nic, tylko starają się szukać pieniędzy wszędzie, gdzie to możliwe. Za to wszystko jeszcze raz Wam dziękuję.

Dh Roman Brunke prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za to, że zjazd odbył się sprawnie. Tu szczególne słowa podziękowania należą się druhowi prowadzącemu. Dziękuję uczestnikom zjazdu za zaufanie, które uzyskało nowe prezydium łącznie ze mną, jako prezesem. Myślę, że wiemy co mamy robić i oczywiście po kolei będziemy robić to, co sobie zaplanowaliśmy. Wcześniej tego nie mówiłem, ale oprócz remizy na pewno będziemy chcieli dokonać wymiany tych starych motopomp. Te stare motopompy, które są w niektórych jednostkach całkowicie nadają się do wycofania. Myślę, że w ciągu roku lub dwóch będziemy chcieli to załatwić, bo to są takie rzeczy najbardziej potrzebne. Oczywiście dziękuję też członkom Komisji Rewizyjnej, delegatom i myślę, że tutaj także będzie dobra współpraca.

Komentarze