Gmina Dziemiany OSP

Dziemiany. Zjazd wyborczy w OSP. Zarząd Gminny OSP z nowym komendantem

22. października druhowie będący delegatami jednostek spotkali się, aby podsumować kadencję 2016-2021 i wybrać nowe władze OSP. Podczas zjazdu podziękowano za służbę dotychczasowemu komendantowi gminnemu dh Wojciechowi Szyszce. Wyznaczono też cele na lata 2021-2026.

Szeroki raport dotyczący minionej kadencji przedstawił prezes Zarządu Gminnego ZOSP dh Piotr Laska. Pięć jednostek gminy ma na wyposażeniu osiem wozów bojowych, w tym cztery średnie i cztery lekkie. W omawianym okresie OPS otrzymało nowy wóz dla jednostki w Dziemianach, a jednostka w Trzebuniu otrzymała samochód używany. Lata te przyniosły też wiele nowego i bardzo potrzebnego sprzętu, który m.in. zastąpił ten zużyty podczas likwidacji skutków nawałnicy sierpniowej. To właśnie ta akcja pokazała z jednej strony zaangażowanie dziemiańskich druhów, a z drugiej ich operatywność i wyszkolenie. Gminny Związek OSP może poszczycić się 226. członkami.

Potrzebni mieszkańcom

W latach 2016-2021 druhowie brali udział 1140. akcjach, z czego 294. to były pożary, a 753 to inne zdarzenia. Jak podkreślał prezes, rośnie liczba wyjazdów do wypadków drogowych, a razem z nią koszty funkcjonowania jednostek. Ponadto dh P. Laska omówił duże akcje z ostatniego czasu – pożar w zakładach ,,Complex’’ i domu państwa Kaszubowskich. Podał je, jako przykłady udanego współdziałania jednostek gminnych. Przedstawił również inne wydarzenia potwierdzające co druhowie robią dla lokalnego społeczeństwa. Omówił również osiągnięcia jednostek i ich MDP. Na koniec podziękował wszystkim druhom za ich służbę i profesjonalizm. Słowa podziękowania skierował również do tych wszystkich, którzy wspierali działalność Gminnego Związku OSP.

Procedowanie zajazdu

W zjeździe wyborczym wzięło udział 100 proc. delegatów. Najpierw udzielili oni absolutorium ustępującemu zarządowi. Później zaakceptowali skład nowego zarządu i wybrali Komisję Rewizyjną na nową kadencję.

Pożegnanie komendanta

Ważnym momentem zjazdu było wystąpienie dh W. Szyszki, podczas którego oznajmił on obecnym, że po piętnastu latach sprawowania funkcji komendanta gminnego odchodzi na strażacką emeryturę.

– W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim strażakom za współpracę, którą uważam osobiście za bardzo dobrą. Również chciałbym podziękować prezesom jednostek i ich zarządom, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Słowa podziękowania kieruję również do wójta gminy Leszka Pobłockiego. Choć czasami mieliśmy odmienne zdania, to w tych najważniejszych sprawach zawsze dochodziliśmy do konsensu – dziękował na pożegnanie dh W. Szyszka

Swoje wystąpienie zakończył słowami ,,Nowa miotła lepiej sprząta’’.

W imieniu wszystkich druhów ustępującemu komendantowi podziękował prezes dh P. Laska. Na pamiątkę strażackiej służby wręczył odchodzącemu komendantowi statuetkę strażaka. 

Dziękowali i życzyli

Pierwszym z dziękujących gości był Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Klinkosz.

Ustępującym władzom podziękował wójt gminy Leszek Pobłocki, za to, jak ujął ,,Za to, że nie żałowali czasu jak łasu, aby działalność OSP zasłużyła na piękną laurkę’’.

-Podpisuję się pod wszystkimi dotychczasowymi podziękowaniami, które tu padły – podsumował. Podkreślił wielkość środków, które gmina przeznaczyła w tej kadencji na wsparcie OSP. Druhowie usłyszeli jeszcze podziękowania od przewodniczącego Rady Gminy Krystiana Sikory, który na koniec swojego wystąpienia zapewnił, że ,,Rada Gminy to Wasi przyjaciele’’. Pięknie o strażakach mówił też Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz Maciej Kostka. Nie tylko podziękował za pomoc jaką strażacy udzielili Lasom Państwowym, szczególnie podczas nawałnicy sierpniowej, ale też zapewnił o swojej pomocy dla nich, a nawet zaprosił do sadzenia lasu. Z dyskusji, jaka rozwinęła się po tym można założyć, że coś z tego wyniknie. Zjazd zakończyło wystąpienie prezesa, który przedstawił cele i zadania Gminnego ZOSP na najbliższe lata.

D. Tryzna

St. bryg. Tomasz Klinkosz Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie

Wszystkim tu obecnym druhom chciałbym podziękować za te pięć lat służby. Komendantowi za piętnaście lat. Ja wiem, że to nie jest lekka służba i czasami przychodzi mu łączyć wodę z ogniem. Mierzyć się z problemami nie jednej OSP, lecz jak w Waszym przypadku tylko pięciu jednostek, realizując przy tym jeszcze „pomysł na straż pana wójta” czy moją. Dh Szyszka dobrze sobie z tym radził i jestem przekonany, że jego następca będzie korzystał z doświadczenia poprzednika. Nowym władzom życzę tak samo owocnej kadencji, jak ta, która jest za nami.

Władze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dziemianach na lata 2021-2026:

 • Prezes – dh Piotr Laska
 • Wiceprezes – dh Mieczysław Jenta
 • Wiceprezes – dh Piotr Nakielski
 • Komendant Gminny – dh Mateusz Szmaglik
 • Sekretarz – dh Grzegorz Eichmann
 • Skarbnik – dh Mirosław Pałubicki
 • Członek prezydium – dh Stanisław Klopotek
 • Członek zarządu – dh Przemysław Kaszubowski
 • Członek zarządu – dh Mateusz Grodziski
 • Członek zarządu – dh Rafał Zajko
 • Członek zarządu – dh Antoni Kalinowski

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący – dh Rafał Staubach
 • Sekretarz – dh Paweł Radomski
 • Członek – dh Marcin Werochowski
W zjeździe uczestniczyło 100 proc. delegatów
Prezes dh Piotra Laska dziękuje odchodzącemu komendantowi dh Wojciechowi Szyszce.
Podziękowanie druhom złożył Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Klinkosz.
Zapewnienie o życzliwości druhowie usłyszeli od Krystiana Sikory
Zdjęcie nowych władz pożarniczych gminy Dziemiany na lata 2021-2026.

Komentarze