Gmina Kartuzy OSP

Sianowska Huta. OSP szkoli strażaków i mieszkańców z zakresu ratowania życia i zdrowia ludzkiego dzięki wsparciu PSE

Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowskiej Hucie może pochwalić się nowym defibrylatorem AED i sprzętem do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono niemal 20 tys. złotych.

Profesjonalny sprzęt AED pozwoli skrócić czas oczekiwania potrzebujących na udzielenie niezbędnej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia przed przybyciem karetki pogotowia. Z kolei sprzęt szkoleniowy, składający się z zestawu fantomów do nauki resuscytacji i odpowiednika defibrylatora AED w wersji treningowej, umożliwi prowadzenie cyklicznych szkoleń. Pierwsze tego typu szkolenia odbyły się z końcem października.Wzięli w nich udział strażacy i lokalna społeczność – zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Oprócz tego w ramach inwestycji wyposażono miejscową świetlicę wiejską w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy, który uatrakcyjni prowadzenie prezentacji w czasie szkoleń.

Cel programu

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Nad/opr.red

Komentarze