Gmina Sierakowice Wokół nas

Sierakowice. Gminne eliminacje konkursu ,,Piękna Wieś’’. W etapie powiatowym wystartuje Długi Kierz i zagroda D. i J. Kotłowskich

Gminna komisja konkursowa zadecydowała, że w na szczeblu powiatowym gminę Sierakowice reprezentować będzie wieś Długi Kierz oraz zagroda państwa Danuty i Jana Kotłowskich ze Szklanej. 

Podczas ostatniej sesji w ramach konkursu „Piękna Wieś 2022″ wyłoniono laureatów w kategoriach „Wieś” oraz „Zagroda”. W czasie podsumowania konkursu, do którego przystąpiło i zakwalifikowało się dziesięć gospodarstw rolnych oraz jedna wieś, dyplomy i nagrody wręczył wójt Tadeusz Kobiela. Zdobywcy pierwszych miejsc przechodzą do szczebla powiatowego.

Dodatkowo gmina nagrodziła właścicieli zagród nierolniczych. Było to małe odstępstwo od reguły, bowiem tylko w gminie Sierakowice i Chmielno występują tego typu zagrody, stąd też nie mogą one wziąć udziału w kolejnym etapie.

Laureaci gminnego konkursu

W kategorii zagród rolniczych wyróżnienie zdobyło gospodarstwo Ireny Lejk z Kamienicy Królewskiej, jak również gospodarstwo państwa Sabiny i Andrzeja Kreftów. Trzecie miejsce zdobyła zagroda Grzegorza Szynszeckiego z sołectwa Bór. Drugą lokatę przyznano gospodarstwu Heleny Kropidłowskiej z Sierakowic. Natomiast najwyższej sklasyfikowano zagrodę Danuty i Jana Kotłowskich z Lisich Jam. To ich gospodarstwo weźmie udział na szczeblu powiatowym.

W kategorii zagród nierolniczych wyróżnienie zdobyli państwo Elżbieta i Jerzy Mielewczykowie z Łyśniewa Sierakowickiego. Wyróżnienie wręczono również Teresie Kąkol z Szopy. Na trzecim miejscu znalazła się zagroda Danuty Leyk z Kamienicy Królewskiej. Drugą lokatę zdobyła zagroda Marleny i Andrzeja Hinców z Sierakowic. Najwyższej uplasowała się zagroda Jadwigi i Zdzisława Anolików z Kamienicy Królewskiej.

Jako że w kategorii dla wsi zgłoszona została tylko jedna – Długi Kierz, to wójt na ręce jej mieszkanki złożył nagrodę. Wieś ta będzie reprezentować gminę na etapie powiatowym.

– Wśród uhonorowanych osób widzę wielu laureatów z poprzednich edycji. Widać, że ten bakcyl upiększania obejść i wsi został głęboko zakorzeniony, co mnie bardzo cieszy. Życzę Państwu wielu sukcesów i zarażajcie tę pasją innych, by w ten sposób nasza gmina stawała się jeszcze piękniejsza! – życzył włodarz gminy.  

Red.

Fot. Nad. Elwira Cyman/Wiadomości Sierakowickie.

Komentarze