Inne Wokół nas

…Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…

W minionym roku zmarło wiele wybitnych osobowości, które zapisały się w pamięci mieszkańców Kaszub w szczególny sposób. To Ci, którzy inicjowali pożądane i oczekiwane przedsięwzięcia, nieśli pomoc, byli animatorami ciekawych i pożytecznych aktywności, zachęcali lokalne społeczności do działań jednoczących, budujących przyjaźń, służących dobru mieszkańców i grup społecznych.

Ksiądz Jan Twardowski, wielki przyjaciel wszystkich ludzi, poeta, liryk religijny, apologeta chrześcijaństwa w wymiarze praktycznym i historycznym, którego aforyzm eschatologiczny znajduje się w tytule, jest autorem wiersza, służącego za cały komentarz doskonale oddającego tę chwilę zadumy, w czasie której rodzina, przyjaciele i znajomi wspominają pamięć zmarłych:

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

Zostaną po nich buty i telefon głuchy

Tylko to co nie ważne jak krowa się wlecze

Najważniejsze tak prędkie ze nagle się staje

Potem cisza normalna wiec całkiem nieznośna

Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego…

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

7 listopada 2019r zmarł  Jan Zaborowski. Był on  wieloletnim sołtysem Grzybowa. Równocześnie   pełnił funkcję  prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. Był  radnym Gminy Kościerzyna i członkiem  zarządu powiatu kościerskiego. W 2013r otrzymał tytuł  Sołtysa Roku.

 24 stycznia 2020r zmarł prałat Alojzy Marszall. Przez wiele lat był  proboszczem w parafii św. Józefa w Pomieczynie.

  27 stycznia 2020r zmarł Roman Potrykus . Był przedsiębiorcą i wielkim społecznikiem. Przez wiele lat był  radnym gminy Somonino. Pełnił funkcję  wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

  26 marca 2020r  zmarł Maciej Kosycarz .Był on znanym  fotoreporter i autorem  kilkunastu albumów z fotografiami rodu Kosycarzy,które  prezentowały między innymi Kaszuby. Odszedł po długiej chorobie w wieku 56 lat.

 11 kwietnia2020r odszedł ks.Piotr Pietrzyk. Był on wieloletnim proboszczem parafii w Wielkim Klinczu. Zmarł  mając  64 lata.

16 czerwca 2020r zmarł w wieku 86 lat ks. Bogumił Rumiński. Od 1974r był on wikariuszem ekspozytem w Hopowie .  4 lutego 1975r został pierwszym proboszczem w nowej hopowskiej parafii. Pełnił posługę do 31 lipca 2009 roku. Po jej zakończeniu pozostał w parafii jako ksiądz senior.

21 lipca 2020r zmarł  Bernard Hinc. Był on najstarszym mieszkańcem gminy Kartuzy. 29 kwietnia br. świętował  102 urodziny.

17 sierpnia 2020r   zmarł ks. Tadeusz Misiorny. Dożył 91 lat. Był on pierwszym proboszczem parafii św. Kazimierza w Kartuzach. Funkcję tę pełnił przez dwie dekady. Kapłan otrzymał też od władz miasta tytuł Honorowego Obywatela Kartuz. W tym roku obchodził jubileusz 65-lecia posługi kapłańskiej.

8 września 2020r  w wieku 79 lat  zmarł Hubert Klinkosz mieszkaniec Szymbarka. Całe życie związany był ze strażą pożarną. Przez wiele lat był pracownikiem  Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach. Równocześnie udzielał się w OSP Szymbark.

4 października 2020r  zmarł ks. Andrzej Miszewski.  W latach 1994-2014 był on  proboszczem w Chmielnie. Po przejściu na emeryturę pozostał tam jako rezydent. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku. Był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości i kanonikiem seniorem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej.

Komentarze