Gmina Karsin OSP

Spokojny i bogaty ubiegły rok

Wiele. Podsumowanie roczne OSP

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu, odbyli roczne spotkanie sprawozdawcze, podsumowujące działalność jednostki w 2019 r. Rok upłynął raczej spokojnie a jednostce przybyło sporo sprzętu i wyposażenia.

Na spotkanie podsumowujące przybył wójt gminy Karsin Roman Brunke. Przybyli także przedstawiciele sponsorów oraz Nadleśnictwa Kościerzyna i Nadleśnictwa Lipusz. Jednostka OSP w Wielu wzbogaciła się w ubiegłym roku o 10 – letni samochód lekki, przeznaczony do transportu łodzi ratunkowej. Drugą pozytywną informacją w tym zakresie jest to, że samochód druhowie pozyskali za darmo od Urzędu Morskiego w Gdyni, dzięki staraniom władz gminy. Samochód został zagospodarowany tak, aby zmieścił się w nim warsztat podręczny, sprzęt do ratowania i drużyna pięciu druhów. Został on odpowiednio wyposażony i oznakowany. Z innych sukcesów jednostki można wymienić dotację w ramach 5000 plus. Druhowie złożyli wniosek który został rozpatrzony pozytywnie. Ponadto w ubiegłym roku wielewscy strażacy wzbogacili się o nowe umundurowanie bojowe o wartości 114 tys. zł. Środki na zakupy pochodziły z gminy, Urzędu Marszałkowskiego i MSWiA.

Jednostka z coraz większym rozmachem

Jak informuje nas prezes jednostki Józef Bok, w tym roku także planowane są zakupy umundurowania bojowego. Jednostka kupuje także niezbędny sprzęt. Prezes J. Bok dodał, że w ubiegłym roku zakupiono sprzęt w postaci wyposażenia samochodów czy wyposażenia osobistego za 47 tys. zł. Jak wynika ze sprawozdania władz jednostki, w ubiegłym roku udało się rozbudować remizę o garaż dla łodzi. Łódź pozyskano nieodpłatnie z nadleśnictwa. Poza tym w roku ubiegłym jednostka otrzymała sporo dodatkowego wyposażenia z Funduszu Solidarności. Środki zostały przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia osobistego.

Dodatkowo służyły temu pieniądze, prawie 7 tys. zł, od samorządu pomorskiego. Łącznie w 2019 r. druhowie jednostki wyjeżdżali 56 razy do zdarzeń. W 18. przypadkach był to pożar, natomiast 36 razy wzywano ich do innych zagrożeń. Dwa razy zdarzył się alarm fałszywy. Ponadto druhowie jednostki uczestniczyli w Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, w których uplasowali się tuż za podium.  Jak podkreślił dh Roman Brunke, prezes Zarządu Gminnego OSP RP, „ubiegły rok był szczególnie bogaty dla tej jednostki”.

BM+DT

Komentarze