Wokół nas

Sprzęt ratujący życie dzieci trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kartuzach.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kartuzach trafił sprzęt medyczny nowej generacji warty prawie 400 tyś zł. Został on zakupiony w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0327/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2018 r. Kolejne miesiące potrzebne były na przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie dostawców, zakupy i dostawy. Projekt zostanie oficjalnie zakończony i rozliczony do końca czerwca 2019 r.

Dokładnie wartość zakupionego sprzętu wynosi 386.339,76 zł. Znaczna część tej sumy, bo 323.425,00 zł szpital pozyskał w ramach unijnego dofinansowania z projektu nr POIS.09.01.00-00-0327/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach”.

Sprzęt ten już teraz służy do ratowania zdrowia i życia naszym małym pacjentom.
W skład zakupionego sprzętu wchodzą: kardiomonitory, defibrylatory, pulsoksymetry, zestawy do trudnej intubacji i wentylacji, aparat do znieczulania, respirator, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, analizator parametrów krytycznych, kapnograf.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Mieszkańcy, a także osoby przebywające na terenie powiatu kartuskiego, które znajdą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia uzyskają dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyposażonego w nowoczesny i w pełni działający sprzęt medyczny dedykowany w szczególności małym pacjentom.


„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0327/18

Cel projektu: Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach 

Komentarze