Gmina Stężyca OSP

Szymbark. Zebranie sprawozdawcze miejscowych druhów. ,,Ojcowie’’ sikawki konnej wyróżnieni

11 lutego miejscowi strażacy-ochotnicy podsumowali rok 2022. Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do nabycia i odrestaurowania sikawki konnej, która stała się wizytówką OSP Szymbark. Indywidualne podziękowania odebrał też komendant dh Jan Zaborowski.

W sobotnim spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele władz powiatowych i gminnych OSP oraz zarząd jednostki. Komendę Powiatową PSP reprezentował st. asp. Florian Klinkosz, a władze gminy wójt Tomasz Brzoskowski. Zebranie poprowadził dh Waldemar Miłejko. Na początku minutą ciszy zebrani uczcili druhów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną służbę. Byli to dh Krzysztof Ginter, dh Krzysztof Gański oraz Jan i Józef Blok. Sprawozdanie przedstawił prezes jednostki dh Zenon Liegmann. Na koniec roku ubiegłego liczyła ona 66 członków zwyczajnych i 5 wspierających. W tym gronie było 9 kobiet. Przy jednostce działa MDP licząca 16 osób.

Podsumowanie ubiegłorocznego zaangażowania

W roku ubiegłym w jednostce odnotowano 57 wyjazdów. Do pożarów wyjeżdżano 18 razy. Pozostałe 38 były miejscowymi zagrożeniami. Listę najbardziej zaangażowanych członków jednostki publikujemy obok. W ubiegłym roku druhowie z jednostki mogli się pochwalić zajęciem drugiego miejsca w zawodach pożarniczych szczebla powiatowego. Do sukcesów jednostki można też zaliczyć pierwsze miejsce w województwie w konkursie wiedzy pożarniczej dh Pawła Zaborowskiego, członka MDP. W eliminacjach krajowych zajął on dwunaste miejsce.

Szczycą się konną pompą

Sporo czasu podczas spotkania poświęcono, aby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do nabycia i odrestaurowania sikawki konnej, która stała się wizytówką OSP Szymbark. Zadebiutowała ona na ubiegłorocznej Pardzie Sikawek Konnych w Szymbarku. Wcześniej została ścignięta z południa kraju. Duże zasługi w tym miał dh Tadeusz Szkudlarski. Natomiast jej renowacją zajęli się bracia Liegmann: Robert, Krzysztof i Marcin. Indywidualne podziękowania otrzymał kwatermistrz dh Jan Zaborowski. Dużo słów podziękowania padło w kierunku wójta T. Brzoskowskiego, gdyż gmina przyjęła na swoje barki 70 tys. zł – największy udział w kosztach zakupu i renowacji.

Absolutorium dla zarządu i wystąpienia gości

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wnioskowało o udzielenie absolutorium. Obecnych na spotkaniu 41 druhów jednomyślnie go udzieliło. Po oficjalnej części spotkania wystąpienie swoje miał Edmund Kwidziński, dyrektor Zarządu Biura Wojewódzkiego OSP. Podkreślił wyjątkowość powiatu kartuskiego na mapie OSP pomorskiego. Słowa podziękowania skierował do wójta T. Brzoskowskiego za to, że przeznacza tak duże środki na obronę przeciwpożarową gminy. Podziękował również członkom jednostki za ich zaangażowanie w służbę i duży udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem gminy. W podobnym tonie wypowiadali się pozostali goście.

D. Tryzna

Najbardziej zaangażowani członkowie

  • Dh Tomasz Serkowski 41 razy
  • Dh Tomasz Treder 38 razy
  • Dh Damian Serkowski 35 razy
  • Dh Zbigniew Koszałka 31 razy
  • Dh Jakub Niklas 31 razy
  • Dh Andrzej Winczewski 26 razy
  • Dh Józef Blok 25 razy
  • Dh Marcin Koszałka 22 razy

Komentarze