Gmina Karsin OSP

Wiele. Doposażenie miejscowej OSP. Nowy sprzęt dla druhów

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielu służy bardzo mocno społeczności wiejskiej, wypełniając nie tylko obowiązek obrony przeciwpożarowej, ale również angażując się w różne dzieła pomocowe. W podzięce za to mieszkańcy przeznaczyli część funduszu sołeckiego na pomoc dla druhów.

W piątek 5 marca na ręce prezesa OSP Wiele dh. Józefa Boka została przekazana kamera termowizyjna marki FLIR K2. Jej  zakup sfinansowany został z Funduszu Sołeckiego miejscowości Wiele.  Koszt sięgnął 8 tys. zł. W przekazaniu kamery wzięli udział wójt Roman Brunke, sołtys miejscowości Barbara Synak i przedstawicielka Rady Sołeckiej Wiela Anna Łangowska.

Jednomyślna decyzja mieszkańców

– Za mojej kadencji, fundusz sołecki dzieliliśmy po raz pierwszy. Otrzymaliśmy nieco ponad 60 tys. zł. Jako sołectwo potrzeb mamy dużo. Na zebraniu sołeckim ustaliliśmy, że środki te przeznaczone zostaną na cztery zadania. Najwięcej pieniędzy pójdzie na oświetlenie, bo część ulic we wsi nie ma jeszcze jego. 15 tys. zł przeznaczyliśmy na szkołę. Daliśmy też na nasz dom kultury i 8 tys. zł dla naszej jednostki OSP. Wiem jakie potrzeby mają druhowie, bo też jestem członkiem OSP – powiedziała nam B. Synak sołtys Wiela.

– Chcemy serdecznie podziękować za zrozumienie potrzeb miejscowej jednostki OSP wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa za oddanie głosów w tej sprawie, bo była 100% jednomyślność co do tego zakupu. Fundusz Sołecki to bardzo dobra inicjatywa – podziękowali na swojej stronie wspólnie druhowie OSP Wiele.

OSP/opr.red

Dodatkowy sprzęt dla OSP Wiele

 Z pieniędzy, których zrzekają się strażacy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, została zakupiona walizka transportowa, linka zaczepowa oraz retraktor do świeżo zakupionej kamery za kwotę ponad 1,2 tys. zł.

Kilka dni wcześniej strażacy weszli w posiadanie dwóch butli kompozytowych o pojemności 6,8L każda, które służą do aparatów ODO. Co ciekawe, obie butle mają okres użytkowania do 2050 roku, a dodatkowo są nieporównywalnie lżejsze od swoich stalowych odpowiedników. Dotychczas użytkowane butle ważyły 10kg, nowe nie przekraczają wagi 4,5kg.

Komentarze