Gmina Chmielno Inwestycje OSP

Miechucino. Inwestycja w miejscowej strażnicy OSP. ,,W tym tygodniu roboty zakończymy’’

Najprawdopodobniej dziś przebudowany parter remizy OSP w Miechucinie będzie już gotowy. Celem inwestycji była modernizacja pomieszczeń tak, aby służyła nie tylko druhom, ale też nowym użytkownikom – seniorom. Koszt prac to ponad 530 tys. zł, z czego pozyskano zewnątrz prawie 120 tys. zł.

Budynek obecnej strażnicy został oddany do użytku w 1984 roku. W kolejnych dziesięcioleciach była ona rozbudowywana. Od jakiegoś czasu druhowie zabiegali, aby ją zmodernizować i przystosować do potrzeb dnia dzisiejszego. Okazją do znalezienia środków na sfinansowanie remontu było m.in. powstanie klubu seniora w miejscowości, dla którego miało się znaleźć pomieszczenie w reizmie. Ale żeby się tak stało, musiał on być dostosowany dla niepełnosprawnych. To m.in. zaważyło o skali rodzaju prac, które miały być zrealizowane w ramach inwestycji.

Kompletnie przebudowany parter

Przetarg na zrealizowane inwestycji wygrała firma Andrzej Dzienisz Usługi Budowlane z Borzestowskiej Huty.

– Aby mogli tu wjeżdżać niepełnosprawni musiały być zlikwidowane schodki i posadzka obniżona o około 20 cm. Przy okazji została wewnątrz zrobiona drenarka, gdyż budynek stoi na żyle wodnej, a prace na zewnątrz były niemożliwe. Tu w rogu budynku mamy rewizję umożliwiającą wypompowanie wody. Została zrobiona nowa posadzka i zamontowaliśmy ogrzewanie podłogowe – mówi przedstawiciel wykonawcy.

Bardzo ważną częścią inwestycji było wykonanie nowych łazienek: męskiej, damskiej i dla niepełnosprawnych. Powstała nowa kuchnia, szatnia, podręczny magazynek. Strażacy zyskali porządny gabinet komendanta i pomieszczenie techniczne. Przebudowana został kotłownia i uporządkowano i skierowano do niej wszystkie instalacje. Zamontowano nową stolarkę drzwiową.

– Prace dotyczyły parteru, około 140-150 m2. Do zakończenia zostało nam trochę robót malarskich, fugowania i montaż uzbrojenia. Myślę, że do połowy następnego tygodnia prace powinniśmy zakończyć – mówił nam z zeszłym tygodniu przedstawiciel wykonawcy.  

Przebudowa parteru to pierwszy etap modernizacji strażnicy. Kosztował on ponad 530 tys. zł. Ważne, że prawie 120 tys. zł gmina pozyskała na ten cel z PFRON i powiatu kartuskiego.

Przed nimi drugi etap inwestycji

W ramach drugiego etapu inwestycji będzie wykonane podwyższenie wjazdów do garaży, termomodernizacja oraz wyposażenie kotłowni w nowej źródło ogrzewania. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze