Gmina Karsin Kultura Wokół nas

Wiele. Wydarzenie ważne dla Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby. Promocja książki dotyczącej historii zespołu

1 kwietnia w wielewskim Domu Kultury miało miejsce wydarzenie niecodzienne. W obecności członków Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby z Wiela i Karsina zaprezentowano monografię, obrazującą jego historię od początku powstania do 2020 roku. Jej autorem jest założyciel i kierownik zespołu Zbigniew Studziński. Publikację sfinansował Urząd Gminy Karsin.

Wydarzenie to zorganizowane zostało dzięki współpracy miejscowego Domu Kultury oraz wójta gminy Karsin Romana Brunke. Uczestniczyło w nim wielu miłośników kultury kaszubskiej, przyjaciół zespołu i rodziny członków.

Najważniejsze podczas uroczystości było wystąpienie autora monografii – Zbigniewa Studzińskiego, bo któż jak nie on zna najlepiej jego dzieje. Zespół Kaszuby z Wiela i Karsina to przecież dziecko Urszuli i Zbigniewa Studzińskich. Jak sam wspomina, wszystko zaczęło się 23 lata temu, kiedy to jesienią 2000 roku reaktywowani wielewski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Konsekwencją tego było powstanie w lutym następnego roku Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby Wiele-Karsin. Na prawie stu stronach swojego dzieła pokazuje co działo się później aż do 2020 roku, kiedy to pandemia przerwała ich działalność.

Autor zebrał kilka serdecznych podziękowań. Odwdzięczył się uczestnikom uroczystości dedykacjami i autografami na swojej publikacji.

Obok historii była też teraźniejszość. Kaszuby dały występ, który pokazał, że zespół dalej działa i ma się dobrze.

Gmina mecenasem

Do zebranych zwrócił się wójt R. Brunke. Podkreślił obecność zespołu we wszystkich ważnych wydarzeniach, mających miejsce na terenie gminy. Podziękował za dobrą reprezentację Karsina na zewnątrz i za podtrzymanie kultury regionu. Wójt przypominał, że to już piąta publikacja książkowa sfinansowana przez gminę. Są wśród nich pozycje bardzo cenne dla podtrzymywania tożsamości jej mieszkańców.

Kontynuują tradycję

Na początku monografii Z. Studziński przypomina bogatą historię kaszubskiego ruchu kulturalnego w tych okolicach. Sięga ona początków XX wieku, a jego głównymi postaciami są osoby znane dla całego regionu. To m.in. Wincenty Rogala, Jan Piepka czy Janina Narloch. Autor monografii przytacza najbardziej znane przykłady aktywności na tym polu. To m.in. Chór Męski Żaba, którego działalność przerwała II wojna światowa, czy Chór Mieszany Harmonia z Karsina. Kontynuatorem tej Tracji był powstały w 1958 roku w Karsinie Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Wsławił się on tym, że wielokrotnie pięknie służył promocji gminy Karsin. Próbę zdiagnozowania skąd bierze się to zamiłowanie do muzyki mieszkańców Karsina, Wiela i okolic dał we wstępie do publikacji Tadeusz Lipski. Pisze on, że lokalni mieszkańcy mają już to po prostu we krwi. Muzykowanie to historia wielu rodów, czy zespołów rodzinno-sąsiedzkich. Padają przykłady m.in. Męczykowskich z Karsina, Prybów z Borska, Orlikowskich z Przytarni, czy Narlochów ze Wdzydz Tucholskich. Ot tacy są tu już mieszkańcy…

D. Tryzna

Komentarze