Gmina Karsin Inne Wokół nas

Wizytacja pasterska biskupa ks. Arkadiusza Okroja

Gmina Karsin. Po pięciu latach ponownie goszczą biskupa pelplińskiego

11 czerwca biskup pomocniczy wraz z kanonikiem ks. Franciszkiem Stosikiem odwiedził Urząd Gminy, a także społecznością szkolną z Karsina. Ks. bp. Arkadiusz Okroj spotkał się z młodzieżą, z kadrą nauczycielską  i przedstawicielami gminy.

Parafia w p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie z racji przypadającej raz na pięć lat wizytacji pasterskiej gościła biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Ks. Arkadiusza Okroja. Przed południem Ks. Biskup wraz z towarzyszącym mu Ks. Kanonikiem Franciszkiem Stosikiem złożył wizytę w karsińskim Urzędzie Gminy. Dostojnego gościa przyjął i oprowadził po urzędzie wójt gminy Roman Brunke. Gospodarz gminy przedstawił pracowników poszczególnych referatów, a następnie zaprosił na krótkie spotkanie do swojego gabinetu.

Uczniowie wystąpili przed biskupem

W Domu Kultury w Karsinie zgromadzili się uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Karsinie, aby przedstawić montaż słowno–muzyczny pt. „Życie cudem jest”. Zaprezentowali go uczniowie klasy IIIb Gim , a o stronę muzyczną zadbali uczniowie z kl. IV – VIII. Rozważając słowa św. Jana Pawła II oraz wsłuchując się w poezję ks. Twardowskiego, W. Szymborskiej, L. Staffa, P. Brosmana oraz słowa pieśni, starali się odkryć na nowo piękno i niezwykłość ludzkiego życia i nieskończoną miłość Boga. 

Cztery zasady, których warto przestrzegać

Po tym głos zabrał biskup Arkadiusz Okroj, który wszedł w bardzo dobre relacje z młodzieżą. Ujął wszystkich swoją serdecznością i pogodą ducha.

– Każdy z nas ma być ołówkiem w ręku Boga. Zgodnie z czterema zasadami ołówka mamy po pierwsze pamiętać iż najważniejsze jest nasze wnętrze, po drugie powinniśmy pozwolić Panu Bogu prowadzić się przez życie i chociaż nie raz może to życie nas złamie, to po trzecie: ufajmy Bożej opatrzności. No i czwarta zasada pozostawmy po sobie wartościowy ślad – niech nasze życie przyniesie dobre owoce.  – ks. bp. A. Okroj przypomniał na zakończenie spotkania słowa Matki Teresy z Kalkuty.

Następnie kapłan udał się na rozmowę i słodki poczęstunek z całą kadrą pedagogiczną, a później zwiedził budynek szkoły. Ostatnim, ale najważniejszym wydarzeniem tego dnia była uroczysta msza święta, podczas której ks. bp. Arkadiusz Okroj udzielił karsińskiej młodzieży sakramentu bierzmowania.

opr. S.SZ

Komentarze