Gmina Liniewo Wokół nas

Wysin. Szczególna uroczystość w jednostce OSP. ,,…Bez was nic się nie może wydarzyć na tym terenie…’’

To słowa nowej prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Alicji Żurawskiej, które skierowała do druhów miejscowej jednostki podczas podwójnej uroczystości, która miała miejsce w sobotę 12 lutego. Odbyło się wtedy zebranie sprawozdawcze, na którym druhowie podsumowali rok oraz oficjalnie został przyjęty na stan jednostki wóz bojowy.

Mieszkańcy Wysina chlubią się tradycją strażackiej służby w OSP już od 1910 roku. Tu mieszkają całe rody strażackie, w których tradycja jest przekazywana z ojca na syna. Jednostka OSP Wysin wyróżnia się m.in. swoimi młodzieżowymi drużynami pożarniczymi i tym, że dostarcza kadry dla PSP i działaczy dla Związku OSP. Jej potencjał ludzki i wyposażenie jest na najwyższym poziomie.

Na stan wszedł Renault

W sobotę 12 lutego na jej stan oficjalnie wszedł używany, średni wóz bojowy marki Renault. Pojazd kosztował 180 tys. zł, z czego 159 tys. zł przekazała gmina Liniewo, natomiast pozostałe 20 tys. zł było wkładem własnym druhów z Wysina. Wóz zastąpił wysłużonego Stara.  W uroczystości oficjalnego przekazania wzięli udział: prezes powiatowego ZOPS RP Alicja Żurawska, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie mł. bryg. Rafał Duzowski, władze związku gminnego OSP oraz przedstawiciele samorządu gminy z wójtem Mirosławem Warczakiem i skarbnikiem Alicją Koprek. Licznie obecni byli również mieszkańcy, którzy na co dzień udzielają wsparcia jednostce.

Nowy nabytek poświecił proboszcz parafii ks. Arkadiusz Ćwikliński. Ojcem chrzestnym został dh Jerzy Bałachowski. W dalszej części uroczystości władze jednostki podziękowały specjalnymi statuetkami tym wszystkim, którzy przyczynili się do inwestycji. Obok wójta gminy i jej skarbnika statuetki trafiły do sponsorów – właścicieli firm czy też osób prywatnych, którym działalność jednostki jest szczególnie bliska.

Pierwszy rok działalności nowego zarządu

Wcześniej uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym jednostki. Podsumowano na nim rok 2021. Obszerne wystąpienie za ten czas złożył prezes dh Szymon Wakuliński. Obfitował on w 62 wyjazdy ratownicze, z czego 13 było związanych z gaszeniem pożaru. W jednostce służy 132 druhów oraz działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której skład wchodzi trzynaście osób. Przez okres sprawozdawczy druhowie współpracowali z parafią czy sołtysem. Wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Kościerzynie zorganizowali szkolenie i pokaz ratownictwa technicznego dla jednostek z całego powiatu. W okresie covidowym brali udział w kolportażu ulotek. Ponadto reprezentowali pomorski poczet podczas uroczystości 100-lecia OSP.

Po przedstawionych sprawozdaniach druhowie jednomyślnie udzielili absolutorium nowemu zarządowi. Przegłosowano również wysokość składki członkowskiej na rok bieżący, jak również zgodę, aby ekwiwalent za udział w akacjach wpływał na konto jednostki. Przy tym głosowaniu było sześć głosów wstrzymujących się.

Walne zebranie na podstawie statutu postanowiło również powołać byłego prezesa dh J. Bałachowskiego na Honorowego Prezesa Jednostki OSP Wysin. Po zakończonym spotkaniu druhowie otrzymali mnóstwo podziękowań za swoją służbę i zaangażowanie. Zaczął je wójt gminy M. Warczak. Później kontynuował przedstawiciel Komendy PSP mł. bryg. R. Duzowski i dh Wojciech Prądziński szef Gminnego Związku OSP RP. Do podziękowań przyłączyła się również A. Żurawska prezes Powiatowego ZOSP RP, która w swoim wystąpieniu sporo uwagi poświęciła omówieniu dodatku do emerytury dla strażaków. Do tematu będziemy powracać.  

D. Tryzna

Alicja Żurawska prezes Powiatowego ZOSP RP

Bardzo się cieszę, że jako prezes, mogę być w tej jednostce, która ma tradycje obejmujące wiele pokoleń. Działalność w OSP w Wysinie przechodzi w Waszym przypadku z ojca na syna, a wskazuje na to funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która tak aktywnie działa. Z tego co usłyszałam, angażujecie się nie tylko w akcje ratownicze, ale również wspieracie działania społeczno-kulturalne. Jednym słowem, bez Was nic się nie może wydarzyć na tym terenie.

Komentarze